Aktuálně

WORKSHOP OPTIKA - NTM

Psal se čtvrtek 14. února a paní profesorka Obručníková se s naší třídou 1. B vydala na WORKSHOP do Národního technického muzea. Ještě před otevřením muzea nás z vyhlídky kousek od muzea seznámila s některými význačnými částmi Prahy. V první hodině workshopu jsme poznali rozdíl mezi Galileovým a Keplerovým dalekohledem, na vlastní oči jsme prozkoumali různé druhy čoček a viděli lom světla. Dokonce jsme si mohli sestavit vlastní dalekohled. celý článek

Kola pro Afriku (1)

Kola pro Afriku je název poměrně nové organizace, která působí na území České republiky, ovšem spolupracuje i v zahraničí. Zabývá se zasíláním a pronajímáním jízdních kol dětem v Africe, které mají dlouhou cestu do školy. Některé chodí pěšky i přes 10 kilometrů a cestou mnohdy musí zápasit s divokou africkou zvěří. celý článek

IV. KOLO STUDENTSKÝCH GRANTŮ

Je to tady! Milí studenti, přichází další, již čtvrté kolo studentských grantů a s ním i nová příležitost k realizaci vašich projektů! Každý rok OPS poskytuje Studentskému parlamentu finance k uskutečnění různých projektů, které můžete využít. Musí jít ovšem o projekty usilující o zlepšení školního prostředí a zkvalitnění výuky nebo zpestření studentského života. V praxi jde tedy především o úpravu prostor školy a sehnání výukových pomůcek či uspořádání vzdělávací, zábavné či jinak pozitivně přínosné akce hlavně pro studenty naší školy. Svůj projekt přihlásíte pomocí tohoto dotazníku: https://goo.gl/forms/NSBWMZc0lxpZrMHJ2 celý článek

Nabídka volitelných předmětů

Studenti 2. a 3. ročníků si budou vybírat volitelné předměty pro příští školní rok. Informace k nabízeným předmětům naleznete ve složce https://drive.google.com/drive/folders/1AnNpeAGahaWhLGmVuMi-8J9johZI8xSz?usp=sharing celý článek

Otevřená francouzština se sladkou tečkou

Den otevřených dveří nabídl i ukázkovou hodinu francouzštiny. celý článek

Výtvarníci 1.A v Praze – Transformation of geometry

V úterý 19.2. jsme po obědě spěchali na vlak do Prahy. Cílem byla Městská knihovna, kde se konala výstava dvou sběratelů: geometrie v obraze. celý článek

Po stopách Franze Kafky

Ve středu 13. 2. 2019 jsme my, německy se učící skupina kvarty, navštívili muzeum Franze Kafky. celý článek

Okresní kolo olympiády v německém jazyce

V DDM v Kralupech nad Vltavou se 11.2. 2019 konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce. Naši žáci si vedli velmi dobře. V kategorii II.B ( nižší třídy gymnázia) předvedli své komunikativní schopnosti žáci kvarty: Natálie Vlčková, Jakub Procházka, Jáchym Hrňák a Veronika Gažáková. Na prvním místě se umístil Jakub Procházka a postupuje do krajského kola. V kategorii III.A ( střední školy) získala 1. místo Adéla Křelinová ze 7.G. Chválíme výkony i dalších účastnic ze 7.G – Věry Pokorné a Marie Měkotové. Všem děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně štěstí a úspěchů v krajském kole. celý článek

TECHMÁNIA PLZEŇ

Dne 29. 1. 2019 se třída 1. B v doprovodu Mgr. Marion Obručníkové zúčastnila exkurze v plzeňské TECHMANII. Výlet začal na kralupském nádraží, odkud jsme vyrazili rychlíkem na pražské Hlavní nádraží, kde jsme přestoupili na expres jedoucí až do Chebu. Cestou jsme si ověřili naši nezávislost na mobilních technologiích a uspořádali soutěž „Cesta bez mobilu aneb povídejme si.“ Ze zastávky Plzeň jižní předměstí, kde jsme vystoupili, jsme se vydali pěšky do blízké Techmanie. celý článek

S médii na věčné časy!

Milí studenti a vážení učitelé, studenti katedry mediálních studií FSV UK pro nás připravili besedu na téma: Propaganda - fake news - persvaze, která se uskuteční v pátek 15. února 2019 od 12 do 14 hodin v učebně 27. Na akci jsou zváni hlavně studenti 1. a 2. ročníků středoškolského studia, ale do naplnění kapacity místnosti jsou vítáni zájemci z řad všech studentů i učitelů. K účasti je nutno se přihlásit tímto formulářem nejpozději do úterý 12.2. https://goo.gl/forms/VllsrmiOS3QFaH812 celý článek

Zkoušky Nanečisto - výsledky

Ve středu 8. února jsme pořádali pro zájemce o studium na osmiletém i čtyřletém gymnáziu Zkoušky nanečisto. Pokyny zadavatelů, nedostatek času na přečtení zadání či radost z dobře vyřešené úlohy... To vše si u nás mohlo vyzkoušet 83 deváťáků a 93 páťáků. Výsledné počty bodů a pořadí zájemců o zkoušky naleznete v přiložených souborech podle svého kódu. Naskenovaná řešení budeme posílat emailem do týdne na adresu uvedenou v přihlášce.  (Prosím náhradníky, kteří se účastnili testu, aby mi poslali svoji emailovou adresu pro zaslání výsledků.) Děkujeme všem zájemcům za účast na Zkouškách na nečisto, ukázkových hodinách i besedě s ředitelem školy. Děkujeme také Reálné firmě z 3. B, která otevřela pro čekající rodiče kavárnu a zpříjemnila jim tak i frontu na sekretariátu na podání přihlášky. Kdo to nestihl dnes, má ještě čas do 1. března 2019! celý článek

DG point se opět hlásí...

Dobré zprávy vespolek! Vzhledem k úspěšnosti minulého ročníku se i tento rok bude konat soutěž v prezentování DG Point. Zúčastní se jí třídy 5. G, 1. A, 1. B  a 2. G, přičemž vše bude organizováno třídou 6. G. Soutěžící ve dnech 26. - 27. 3. předvedou své prezentace na některé z následujících témat: celý článek

Informace k DOD a Zkouškám nanečisto 6.2.2019

Ve středu 6. února 2019 se koná letos již druhý Den otevřených dveří. Informace pro zájemce o studium: Zájemci o zkoušky se dostaví k registraci v přízemí od 7.30 do 7.50, kde zaplatí poplatek ve výši 100 Kč a získají číselný kód důležitý pro vyhlášení výsledků. Prosíme o dochvilnost. Sledujte informační cedule u vchodu do školy... Informace pro žáky školy: Upravený středeční rozvrh najdete v Bakalářích a v PDF příloze ke článku. Využijte zadní vchod u kolárny... celý článek

Filmový festival krátkých filmů - výzva pro studenty

Milovníků filmů je na naší škole spoustu a lidí, kteří mají nápady a chuť něco vytvářet, možná ještě víc. V září, na začátku příštího školního roku, proto Studentský parlament pořádá Filmový festival krátkých filmů, který bude nejen přehlídkou studentských snímků, ale také soutěží o zajímavé ceny. celý článek

Koncert a výstava a vysvědčení v tercii

V pátek 25. 1. 2019 si tercie vyjela do Prahy za kulturou. Nejprve v Rudolfinu vyslechla Šostakovičovu Pátou symfonii i s výkladem jednotlivých vět a po posilnění v KFC se přesunula do Městské knihovny. Tam ve 2. patře sídlí G HMP s aktuální výstavou Transformace geometrie, kde jsme měli i odborný výklad k abstraktnímu umění i vystavených obrazům. Oba kulturní zážitky v nás zanechali hluboké stopy, které jsme se pokusili popsat... celý článek

Přírodovědná a společenskovědná specializace na čtyřletém gymnáziu od školního roku 2019/2020

Dvořákovo gymnázium otevírá od školního roku 2019/2020 dvě třídy čtyřletého gymnázia - jednu zaměřenou na společenské vědy, druhou specializovanou na přírodovědné a technické předměty. Získáš v nich hlubší vzdělání v oborech, které tě zajímají, všeobecný přehled a znalost jazyků, kvalitní přípravu na VŠ (až 95% našich absolventů studuje VŠ) a vzpomínky na zkušené a vstřícné učitele a dobrou partu ve třídě. Budeš studovat s menším počtem spolužáků ve třídě, budete se dělit na jazyky a matematiku, zažiješ Dny za školou, přírodovědné a společenskovědní výjezdy, pobyty v zahraničí, adaptační a sportovní kurzy, exkurze a besedy. celý článek

Studentský parlament zahájil spolupráci s UNICEF

Co je to UNICEF? Organizace UNICEF pracuje ve více než 190 zemích světa, kde pomáhá dětem, podporuje jejich rozvoj, a to od narození až do dospělosti. Zajišťuje dětem zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. celý článek

Výsledky soutěže “Bílé Vánoce”

Ve dnech 26. prosince 2018 - 2. ledna 2019 se u nás na škole uskutečnila soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu s názvem “Bílé Vánoce”. Cílem soutěžících bylo navrhnout svou vlastní vánoční ozdobu bílé barvy, kterou si poté každý soutěžící sám vytiskl v naší 3D tiskárně. Soutěže se celkově zúčastnilo 29 soutěžících a v dotazníku hlasovalo 125 studentů. Hodnotilo se na základě originality, kvality zpracování a v neposlední řadě dodržení termínu. Na základě výsledků hlasování, které skončilo 2. ledna 2019 se na prvním místě v soutěži o nejhezčí vánoční ozdobu umístil Jaroslav Němec (7.G), druhé místo patřilo Tereze Zabilanské (3.A) a na třetím místě skončila Nikol Švecová (3.A). Všem soutěžícím patří poděkování za velmi pěkné výrobky a vítězům blahopřejeme. Třída 3.A celý článek

Informace o změnách v rozvrhu

Vážení rodiče, v příštím týdnu dojde k úpravám v rozvrhu: * v úterý 29. ledna 2019 se učí podle rozvrhu, ale vyučování končí po 6. hodině z důvodu konání pololetní klasifikační porady. * ve čtvrtek 31. ledna 2019 nají žáci od 8:00 do 9:40 třídnické hodiny se svými třídními učiteli v kmenových třídách, kdy se bude rozdávat vysvědčení a hodnotit uplynulé pololetí. Pak jdou žáci domů. Obědy jsou hromadně odhlášené, ale zájemci si je mohou přihlásit a zůstat na oběd. Učitelé se od 10 hodin účastní školení, které je zaměřené na zapojení ICT technologií do vzdělávání a na badatelsky orientovanou výuku. * v pátek 1. února 2019 jsou pololetní prázdniny, takže se nejde do školy. Děkujeme za pochopení. S pozdravem Andrej Plecháček, ředitel školy celý článek

Lyžařský kurz sekundy

V týdnu od 12. do 18. ledna absolvovali studenti sekundy lyžařský kurz na Přední Labské ve Špindlerově Mlýně. Paní zima se ukázala v plné kráse, prakticky celý týden sněžilo a lyžařské podmínky byly tedy bezvadné, i když občas drsné. V některých okamžicích to vypadalo, že po sjezdovce jezdí jednatřicet sněhuláků. Studenti lyžovali nejen na sjezdovkách ale i na běžkách, a přestože mnozí z nich běžky okusili poprvé, našli v nich zalíbení. A zvládli i takové chvíle jako byl déletrvající výpadek elektřiny a s tím spojená „černá hodinka“, kterou využili ke společnému vyprávění o horách. Domů se nikomu nechtělo a klidně by si pobyt na horách prodloužili. celý článek