Výuka

Ve školním roce 2022/23 pracujeme na revitalizaci školního vzdělávacího programu a integraci nové Informatiky a Digitálních kompetencí. Výuku zahájíme v září 2023 a dokumenty pak naleznete zde. Nyní je dostupný:

  • školní vzdělávací program a tématické plány pro třídy s nástupem do září 2019

https://sites.google.com/a/dgkralupy.eu/svp-8g/home

  • školní vzdělávací program a tématické plány pro 4leté gymnázium od září 2019

https://sites.google.com/a/dgkralupy.eu/svp_dg/home

  • aktuální učební plán s odkazy na tématické plány

Učební plán 2022/23

Nižší gymnázium - osmileté

 

1G

2G

3G

4G

Český jazyk

2

2

2

2

Literatura

2

2

2

2

Anglický jazyk

3+3

3+3

3+3

3+3

Německý jazyk

0

0

3+0

3+0

Ruský jazyk

0

0

0

0

Španělský jazyk

0

0

0+3

0

Francouzský jazyk

0

0

0+3

0+3

Občanská nauka

1

1

1

1

Dějepis

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

Matematika

4

4

4

4

Fyzika

2+(1/2+1/2)

2+(1/2+1/2)

2+(1/2+1/2)

1+(1+1)

Chemie

0

0

2+(1/2+1/2)

2+(1/2+1/2)

Biologie

2+(1/2+1/2)

2(1/2+1/2)

2

2+(1/2+1/2)

Informatika a výpočetní technika

2+2

1+1

1+1

1+1

Estetická výchova - výtvarná

1+1

1+1

1+1

1+1

Estetická výchova - hudební

1

1

1

1

Dramatická výchova

1+1

1+1

0

0

Tělesná výchova

3+3

3+3

2+2

2+2

Volitelný předmět

0

1+1*

1+1 *

1+1*

Týdenní hodinová dotace

29

29

32

32

 * Volitelný předmět je ve 2.G a 3.G Písemná a elektronická komunikace ve 4.G Dramatická výchova

Vyšší gymnázium - osmileté

 

5G

6G

7G

8G 

Český jazyk a literatura

4

4

4

4

Anglický jazyk

3+3

3+3

3+3

4+4

Německý jazyk

3+0

3+0

3+0

3+0

Francouzský jazyk

0

0+3

0

3+0

Ruský jazyk

0

0

0

0

Španělský jazyk

0+3

0

0+3

0

Základy společenských věd

2

2

2

2

Dějepis

2

3

2

2

Zeměpis

2

2

2

0

Matematika

3

3

3

3

Fyzika

2+(1+1)

2+(1+1)

2

0

Chemie

2+(1+1)

2+(1+1)

2

0

Biologie

2+(1+1)

2+(1+1)

2

0

Informatika a výpočetní technika

2+2

1+1

1+1

0

Estetická výchova - výtvarná

0+2

0+2

0

0

Estetická výchova - hudební

2+0

2+0

0

0

Tělesná výchova

2+2

2+2

2+2

2

Seminární práce

0

0

0

0

Volitelný předmět

0

0

6

12

Týdenní hodinová dotace

34

34

34

32

Gymnázium - čtyřleté - přírodovědně-technické zaměření

 

1P

2P

3P

4P 

Český jazyk a literatura

4

3

4

4

Anglický jazyk

3+3

4+4

3+3

4+4

Německý jazyk

4+0

3+0

3+0

0+4

Francouzský jazyk

0

0

0

0

Ruský jazyk

0

3+0

3+0

0+4

Španělský jazyk

4+0

3+0

3+0

0+4

Základy společenských věd

2

1

1

0

Dějepis

2

1

1

0

Zeměpis

2

2

1

0

Matematika

3+(1+1)

4

4

4

Fyzika

1+(1+1)

2+(1+1)

2

0

Chemie

1+(1+1)

2+(1+1)

2

0

Biologie

1+(1+1)

2+(1+1)

2

0

Komunikační dovednosti

1 + 1

0

0

0

Informatika a výpočetní technika

1+1

1+1

1+1

0

PEK

1+1

0

0

0

Mediální výchova

0

1

0

0

Robotika

1+1

0

0

0

Multimédia (IVT)

0

1+1

0

0

Technika

0

0

1

0

Člověk a svět práce

0

0

0

0

Estetická výchova - výtvarná

1+0

2+0

1+0

0

Estetická výchova - hudební

1+0

2+0

1+0

0

Estetická výchova - dramatická

1+0

2+0

1+0

0

Praktika oborová (součást Bi, Fy, Ch)

0

0

0

0

Tělesná výchova

2+2

2+2

2+2

2

Volitelný předmět

0

0

6

12

Seminární práce

0

0

0

1

Týdenní hodinová dotace

34

34

34

31

Gymnázium - čtyřleté - společenskovědní zaměření

 

1S

2S

3S

4S 

Český jazyk a literatura

4

3

4

4

Anglický jazyk

3+3

4+4

3+3

4+4

Německý jazyk

4+0

3+0

3+0

0+4

Francouzský jazyk

0

0

0

0

Ruský jazyk

0

0+3

0+3

0+4

Španělský jazyk

0+4

0+3

0+3

0+4

Základy společenských věd

2

2

2

0

Dějepis

2

2

3

0

Dějiny umění

0

1

1

0

Zeměpis

2

2

2

0

Matematika

3+(1+1)

3+(1+1)

3

4

Fyzika

1+(1+1)

1

0

0

Chemie

1+(1+1)

1

0

0

Biologie

1+(1/2+1/2)

1

2

0

Komunikační dovednosti

1 + 1

0

0

0

Informatika a výpočetní technika

1+1

1+1

1+1

0

Multimédia (IVT)

0

1+1

0

0

PEK

1+1

0

0

0

Mediální výchova

1

1

0

0

Ekonomika

0

0

1

0

Člověk a svět práce

0

0

0

0

Estetická výchova - výtvarná

1+0

2+0

1+0

0

Estetická výchova - hudební

1+0

2+0

1+0

0

Estetická výchova - dramatická

1+0

2+0

1+0

0

Tělesná výchova

2+2

2+2

2+2

2

Praktika oborová (Dě, ZSV, Ze)

0

3

0

0

Volitelný předmět

0

0

6

12

Seminární práce

0

0

0

1

Týdenní hodinová dotace

33,5

34

34

31

Volitelné předměty - 3. ročníky a 7. G

Biologický seminář_Bs

2

Dějepisný seminář_Ds

2

Deskriptivní geometrie_Dg

2

Fyzikalní seminář_Fs

2

Chemická laboratorní cvičení_Clc

2

Kulturně-historické povědomí Khp

2

Latina_La

2

Německá konverzace_Nk

2

Ruská konverzace_Rjk

2

Seminář psychologie_Ps

2

Seminář společenských věd_Os

2

Seminář z anglického jazyka _SAJ (CAE, FCE)

2 + 2

Seminář z německého jazyka _SNj

2

Seminář z informatiky_SIF

2

Seminář z matematiky_Mn

2

Matematika volitelná_Mv

2

Zeměpisný seminář_Zs

2

Volitelné předměty - 4. ročníky a 8. G

Biochemický seminář_Bm

3

Biologický seminář_Bs

3

Dějepisný seminář_Ds

2

Deskriptivní geometrie_Dg

3

Ekonomický seminář_EkS

3

Francouzština pro mírně pokročilé_FjK

3

Fyzikální seminář_Fyz

3

Globální problémy_GP

3

Chemický_seminář_Cs

3

Kulturně-historické povědomí Khp

3

Marketing a management_Mm

3

Německá konverzace_Njk

3

Seminář psychologie Ps

3

Seminář společenských věd_Os

3

Seminář z anglického jazyka_Smaj

3

Seminář z filosofie_Sfil

3

Seminář z informatiky_SIF

3

Seminář z matematiky_Ma

3

Španělština pro začátečníky_Sjz

3

Zeměpisný seminář_Zs

3

Přílohy