Rada rodičů

V minulých letech byla na škole ustanovena Rada rodičů (RR).
  • Jde o dobrovolné, neformální sdružení rodičů
  • Má funkci poradní, nabízí škole pomoc, zpětnou vazbu. 
  • Je platformou dobrých nápadů, inspirací.
  • Z každé třídy jsou do Rady rodičů vybráni zpravidla dva zástupci.
  • Rada rodičů se schází alespoň dvakrát ročně – v pololetí a na konci školního roku. V případě potřeby častěji. 

Přílohy