Základní dokumenty

Harmonogram školního roku

Výroční zprávy

Inspekční zprávy

Evaluace 

Školní akční plán pro roky 2022–2025

Ročenky

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Dvořákovo gymnázium a SOŠE v Kralupech nad Vltavou, jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce"), tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a dále v souladu s platnou národní legislativou.

Kontaktní údaje Správce:

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Dvořákovo nám. 800, Kralupy nad Vltavou, 278 01, telefon: 315 727 311.

Kontakt pro elektronická podání úředního charakteru: DGDME@kr-s.cz
email (pro "neúřední" komunikaci): info@dgkralupy.cz
datová schránka: 9cix7j5 
IČ školy: 49 51 89 25