Školní psycholog


Školní psycholog na Dvořákově gymnáziu


Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí studenti a pedagogové,

jmenuji se Pavla Majerová a od 1. září 2019 pracuji na gymnáziu jako školní psycholog. Mou náplní práce je především psychologická poradenská činnost pro studenty, jejich rodiče a pedagogy. Při práci se řídím etickými normami své profese a jsem nezávislým odborníkem. Veškeré informace, které školní psycholog při své práci získá, jsou vázány profesním tajemstvím. Poradenství je pro učitele, studenty a jejich zákonné zástupce bezplatné. Pokud byste se rádi dozvěděli něco o mně, tak zde najdete můj životopis.

Kontakty

Kontaktovat mne můžete:
Pavla Majerová
na telefonu: 775 669 960
na emailu: psycholog@dgkralupy.eu
 
Ve škole mne zastihnete ve druhém patře naproti kopírce vedle fyziky v následujících dnech a časech:
ÚT   7:30 - 12:00
ST   7:30 - 15:00

V jiné časy jsem k dispozici po předchozí vzájemné domluvě, která je určitě možná😊

Etické normy školního psychologa

Každá profese má svá pravidla a etické normy, které by měly být dodržovány při jejím vykonávání. Zde najdete Etický kodex školních psychologů přijatý Asociací školní psychologie SR a ČR, kterým se řídím ve své práci.

S čím se na mě můžete obracet?

Studentům nabízím pomoc a podporu, pokud:

 • mají problémy s učením,
 • mají pocit, že si chtějí popovídat o vztazích s kamarády, spolužáky, partnery, rodiči či pedagogy,
 • chtějí zjistit, co je baví a v čem se mohou dále rozvíjet,
 • prožívají náročnou situaci doma,
 • je přepadla tréma, smutek, strach nebo je něco je trápí,
 • si potřebují popovídat o čemkoliv a hledají někoho, kdo bude naslouchat, nebude soudit

Třídám nabízím pomoc a podporu:

 • ke vzájemnému poznání spolužáků,
 • v prevenci rozvoje rizikového chování,
 • jak se naučit dobře spolu ve třídě vycházet,
 • při řešení náročných situací, které ve třídě nastaly,
 • při čemkoliv dalším, co vás napadne a s čím za mnou přijdete.

Rodičům a zákonným zástupcům nabízím setkání, pokud:

 • si chcete popovídat o výchovných nebo výukových potížích,
 • zvažujete, kam dítě dále profesně i volnočasově směřovat, rozvíjet,
 • máte pocit, že Vaše dítě něco trápí,
 • přijde náročná rodinná nebo životní situace a chcete si ujasnit jak dál.

Pedagogům nabízím setkání, pokud:

 • si chcete popovídat o výchovných nebo výukových potížích žáků,
 • zdá se Vám, že některá třída reaguje jinak, než byste potřebovali,
 • zdá se Vám, že někteří žáci se ve třídě necítí dobře, atmosféra není přátelská,
 • potřebujete pomoci při řešení potíží žáků ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci,
 • potřebujete si, postěžovat, popovídat vydechnout,
 • nastane náročná rodinná nebo životní situace a chcete si o ní promluvit,
 • máte jakékoliv jiné téma.

Neváhejte se na mě obrátit v případě jakýchkoliv otázek, podnětů nebo připomínek. Kontaktovat mě můžete osobně, telefonicky nebo emailem.

Vzhledem k tomu, že během dne pracuji také v různých částech školy, domluvte se se mnou prosím na setkání předem, abychom na sebe měli dostatečný čas a prostor. Výjimku samozřejmě tvoří krizové a akutní situaci, které budou řešeny okamžitě. Těším se na setkání s Vámi.

Jak to u mě chodí?

 • Pokud máte problém, který chcete řešit a využít k tomu poradenství školního psychologa, můžete se objednat na konzultaci – osobně, mailem, telefonicky. Lze mě také odchytit na chodbě a třeba se zrovna trefíte, že budu mít čas ihned.
 • Konzultace trvá obvykle 45 minut (ale může se změnit, pokud třeba potřebujete konzultaci kratší třeba kvůli spoji, písemce, nebojte se to říct, přizpůsobíme se tomu).
 • Nejprve si ujasníme, s čím chcete pomoci, co od mne potřebujete, jak si představujete mou pomoc. Společně to probereme a ujasníme si „zakázku“. Nebojte se, často slyším „Já nevím, kde začít a jak to mám říct.“, pomohu Vám.
 • Pokud je zakázka jasná, můžeme společně situaci probrat ze všech stran hledat řešení. Někdy stačí jedna konzultace, někdy se s domluvíme na dalších. A někdy se z jedné zakázky stane třeba úplně jiná.
 • Informace, které mi sdělíte, jsou důvěrné, pokud je třeba je oznámit rodičům, budeme společně hledat ten nejlepší způsob, jak na to (nejsem jen psycholožka, jsem i rodič😊). Nikdo další se se bez Vašeho podpisu nebo podpisu Vašich rodičů nic nedozví. Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem studenta a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována stranou od jiné dokumentace. Přístup k dokumentaci o studentovi mají pouze zákonní zástupci studenta (popř. student).

Rozhovor se školní psycholožkou


Otištěný ve školním časopise Dvořan 17.09. 2019

Mohla byste se studentům krátce představit?

Jmenuji se Pavla Majerová, pracuji už dlouhá léta jako psycholožka a rodinná terapeutka nově i zde, na Dvořákově gymnáziu. Zároveň přednáším (třeba o domácím násilí), spolupracuji se soudy a spoustu dalších věcí.
Moje práce je to, co mě opravdu baví:-)


Kde jste pracovala předtím, než jste nastoupila na naše gymnázium?

Měla jsem (a stále mám) soukromou praxi, jak jsem již zmínila, pořádám přednášky, kromě škol i pro učitele, psychology a další odborníky. Také jsem spolupracovala s Centrem nadání, se SCIO společností a s dalšími.


Proč jste si vybrala zrovna naše gymnázium?

Přestěhovala jsem se sem asi před patnácti lety. Už jsem dříve ve školství pracovala a teď jsem se vrátila kvůli panu řediteli, protože ho znám, stejně jako některé profesory. Věřím, že jim opravdu jde o studenty, o to, aby se ve škole cítili dobře, chodili sem rádi a beze strachu, že nechtějí školního psychologa proto, aby splnili šablony a mohli to napsat na web školy jako plus. Velká část mých kamarádů na této škole studovala a přátelství zde navázaná jim vydržela dodnes a rádi na studium vzpomínají.


Co si od této pozice slibujete?

To bude záležet hodně na vás, na studentech, co budete chtít a potřebovat. Přála bych si, aby žáci, ale i učitelé a rodiče měli někoho, za kým mohou přijít, kdo je vyslechne, aniž by je soudil, kdo s nimi může danou situaci probrat, třeba i poradit nebo nasměrovat. A to vše v bezpečném prostředí.


Kam mohou studenti přijít, když s vámi budou chtít mluvit?

Většinou do kabinetu vedle učebny fyziky, naproti skříni a kopírce. Kdykoliv nebude nikdo uvnitř, budu mít otevřené dveře, aby mohli rovnou vejít.


Kdy za vámi mohou studenti přijít?

Zatím jsme se domluvili, že bych tady byla vždy v úterý od půl osmé, aby mohli studenti přijít i před školou, kdyby něco „hořelo“, do dvanácti hodin, a poté ve středu od půl osmé do tří. Dále budu ve škole vždy během třídnických hodin, třídních schůzek, když se bude něco dít. 


Je nutné domlouvat schůzky dopředu?

Je dobré si schůzku předem domluvit, ale pokud půjde o něco akutního, určitě lze přijít hned. Jak jsem říkala, když bude otevřeno, uvítám každého, kdo přijde. Půjde-li o nějakou drobnost, mohou mě klidně odchytit třeba i na chodbě.


S čím za vámi mohou přijít?

S čímkoliv, co budou potřebovat. Ať řeší školu, adaptační problémy, známky, vztahy ve třídě, kamarádské či partnerské vztahy, nebo klidně i náročné rodinné situace (rozvod, hádky…). Můžeme si povídat o tom, jak zvládnout trému, různé strachy, sebepoškozování, cokoliv z toho… Prostě přijďte s čímkoliv, co vám narušuje pohodu a něco s tím provedeme:-)


Máte už nějaké plány na škole do budoucna?

Plánů je hodně:-) Kromě poradenství pro studenty i rodiče bych ráda zřídila anonymní schránku důvěry, měla by tu být během pár dní. Určitě se chci účastnit besed na různá témata (a budu ráda, když studenti přijdou s nápady, co by je zajímalo). 


Doneslo se mi, že jste chtěla zkusit ,,terapeutické zvíře”. Co je na tom pravdy?

Chtěla jsem na adaptační pobyt vzít svého psa, bohužel to nevyšlo kvůli zranění kolene, ale určitě ho někdy přivedu. Mám velkého psa, který je také velký mazel a já ho využívám v soukromé praxi (samozřejmě, když klienti chtějí). Mám s tím velmi dobrou zkušenost, tak třeba ho potkáte taky.


Je něco, co chcete studentům vzkázat?

Nebojte se přijít! Klidně si i nezávazně popovídat o čemkoliv, podívat se, jak „kumbálek“ prokoukl, jsem tu pro vás. Možná ještě o jednu věc bych chtěla požádat. Pokud budete  vědět o nějakém problému či trápení, nebuďte lhostejní, nebudu se ptát na jména, ale můžeme společně probrat, jak pomoci… Myslím si, že problémy jsou všude, jde jen o to, jak se s nimi co nejlépe vypořádat. A pokud bude někdo potřebovat další informace, budou brzy k nalezení na webu školy.

-Matěj Kratochvíl