Knihovna

Vedení knihovny: Lucie Havlíková

Umístění knihovny: přízemí - na konci chodby za studovnou

Kabinet vedení knihovny: kabinet správce sítě (1. patro - areál VT)

Kontakt: knihovna@dgkralupy.eu, havlikova@dgkralupy.eu

Půjčovní doba:

pondělí 9:40 - 10:00

pátek 9:40 - 10:00

případně i jindy po předchozí domluvě

Knihovní program: Tritius

Přihláška do knihovny: 

Každý čtenář knihovny vyplní před první výpůjčkou přihlášku pro čtenáře do 15 let nebo pro čtenáře staršího 15 let (viz příloha níže). U čtenáře do 15 let je nezbytný souhlas a podpis zákonného zástupce. Řádně vyplněnou přihlášku donese čtenář do knihovny v rámci své první návštěvy, aby mohl být řádně zaregistrován. Následně je mu sděleno číslo čtenáře, pomocí kterého se přihlašuje do svého čtenářského konta.

Katalog titulů školní knihovny: 

https://skola.tritius.cz/library/dgkralupy/

Katalog titulů školní knihovny je v rámci přechodu na nový knihovní program průběžně doplňován a zatím do něj nejsou zaneseny všechny tituly. V případě dotazu kontaktujte vedení knihovny.

Pro vyhledávání v katalogu není nutné přihlášení.

Správa čtenářského konta:

Do individuálního čtenářského konta se lze přihlásit na https://skola.tritius.cz/library/dgkralupy/ pomocí ikony "Přihlášení" v pravém horním rohu. Pro správu čtenářského konta je třeba se přihlásit pomocí čísla čtenáře (čtenář získá při registraci při první návštěvě knihovny) a PINu (šestimístný kód sestávající z posledního dvojčíslí roku narození, měsíce narození a dne narození, např. student narozený 18. 4. 2006 zadá 060418).

Zasílání upomínek:

Upomínky nejsou zasílány automaticky. Jejich zasílání je třeba si nastavit po přihlášení do čtenářského konta (viz návod níže).

Katalog volně dostupných e-knih včetně maturitní četby: https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/

 

Přílohy