Aktuálně

Sdělení ředitele školy žákům, rodičům a veřejnosti

Sdělení ředitele školy žákům, rodičům a veřejnosti Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR bude od čtvrtka 10. 9. 2020 důsledně platit v budově Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou pravidlo "tří R". To znamená, že  1. všechny osoby, které procházejí společnými prostorami budou mít nasazenou roušku. Roušku nemusejí mít učitelé ani žáci ve třídách a v kabinetech. 2. Všichni příchozí si dezinfikují ruce. 3. Všichni dodržují v rámci možností rozestupy. A. Plecháček, ředitel školy celý článek

Zážitkový program o Skotsku “Scottish Challenge”

Ve dnech 8.-9.9. 2020 od 8 do 13 hodin se uskuteční program 'Scottish Challenge', který studentům školy přiblíží zážitkovou formou skotskou kulturu a zčásti se pokusí nahradit zrušený zájezd do Skotska. celý článek

Seznamka 2020

Skvělé aktivity si na seznamovací kurz primánů připravili naši septimáni. Všichni dojeli dobře do Holan a už se věnují společným hrám. celý článek

Informace ke konání Pikniku

Pro nepřízeň počasí je úterní Piknik zrušen. Poprvé v tomto školním roce se sejdeme ve škole dne 2. září v 8.00. A. Plecháček, ředitel školy celý článek

Začátek školního roku 2020-2021

Informace k začátku školního roku: Piknik v úterý 1. 9. 2020 na kralupském koupališti byl ZRUŠEN.  Středa 2. 9. 2020 v 8.00 zahájení třídnických prací v kmenových třídách s třídními učiteli... celý článek

Dopis na začátek školního roku

Milé studentky, milí studenti,  blíží se den, kdy se po prázdninách znovu sejdeme a zahájíme nový školní rok tradičním piknikem*. Na něm přivítáme nové studentky a studenty, vzájemně si popovídáme, možná se i něčím vzájemně překvapíme a pobavíme. To patří k této tradici. Co se jí naopak vymyká, je místo pikniku, hrozba nové epidemie i nezvyklý začátek školního roku.  Důvodů je více. Kromě koronaviru je největší událostí v historii naší školy rozsáhlá stavební akce, která stále probíhá.  Budova má již všechna nová okna, uvnitř určitě nepřehlédnete potrubí patřící rekuperaci. Nově jsou vymalované všechny místnosti i chodby. celý článek

Rekonstrukce školy

Ředitelství Dvořákova gymnáziua a SOŠE informuje, že z důvodu rekonstrukce je škola i sekretariát uzavřen do 31. 7. 2020. Telefonní linky jsou také odpojeny. Děkujeme za pochopení. celý článek

Výsledky přijímacích zkoušek konaných dne 23.6.2020

Ředitelství Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou zveřejňuje v příloze informace o výsledcích přijímacích zkoušek konaných dne 23. 6. 2020 do osmiletého gymnázia. celý článek

Budete mít doma prváka na DG?

Milí rodiče budoucích prváků, chtěli bychom Vás pozvat na setkání s budoucími třídními učitelkami Vašich dětí, které se uskuteční ve čtvrtek 25. června 2020 v 17:30 v budově školy. celý článek

Budeš prvákem na DG ?

Prváci společenskovědního i přírodovědného zaměření pojedou společně s třídními učitelkami na seznamovací kurz v termínu od 16. září do 19. září 2020. Malí primáni pojedou opět s třídní a s úžasnou třídou 7. G, která si pro ně připravila program plný poznání, dobrodružství a zábavy od 3. září do 5. září 2020. celý článek

Výsledky přijímacího řízení 2020

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na naší škole! V příloze naleznete výsledky přijímacích zkoušek na čtyřleté i osmileté gymnázium - seznam přijatých uchazečů i doporučení pro nepřijaté uchazeče. Přijatí uchazeči musí podle platné vyhlášky doložit svůj zájem o studium tak, že odevzdají tzv. zápisový lístek (obdrží jej na své ZŠ) do 5 pracovních dní ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. celý článek

Kalendář akcí na červen

Přehled nejdůležitějších červnových aktivit i informace k výuce naleznete v tomto článku. celý článek

Méně je někdy více

Osmdesát čtyři slov stačilo septimánce Elišce Synkové k sepsání mysteriózní nadčasové povídky, se kterou vyhrála literární soutěž v anglickém jazyce „Tiny Stories” pořádanou časopisem Bridge. celý článek

Hodnocení v druhém pololetí 2019/2020

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče,  absolvovali jsme zvláštní období našeho života. Osobního i toho školního. Doufáme, že se nebude opakovat. Na druhou stranu jsme - jako v každé krizi - zaznamenali mnoho stimulů, vynalézavosti, nových způsobů práce jak na straně učitelů, tak i na straně Vaší - studentské.   Moc si vážíme toho, že jste ve velké většině přistoupili k plnění úkolů zodpovědně, včas a s velkou mírou sebekázně. To bychom chtěli v hodnocení vašich výkonů za celé pololetí ocenit především. V hodnocení za druhé pololetí 2019/2020 vycházíme z vyhlášky MŠMT - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 celý článek

Nové informace k přijímacím zkouškám

naleznete na webu v sekci Studium / Přijímací řízení: http://dgkralupy.cz/studium/prijimaci-rizeni/ celý článek

Metodický pokyn MŠMT k ochraně zdraví

V příloze naleznete čestné prohlášení, které je nutno přinést do školy na konzultační schůzky maturantů vyplněné a podepsané, a pravidla ochrany zdraví žáků i učitelů v době od 11. 5. 2020. V textu jsou uvedena pravidla pro žáky při příchodu do školy a při pobytu v budově školy stanovená krizovými opatřeními. celý článek

Rámcový plán na ukončení školního roku 2019/2020

Informace pro žáky a jejich rodiče: Výuka v nematuritních ročnících Pokračuje pouze distančně až do 30. června 2020. Co se týká hodnocení (uzavření klasifikace) – čekáme na manuál (prováděcí předpis) MŠMT. Výuka v maturitních ročnících 1) Výuka a závěrečné hodnocení budou ukončeny podle předmětů - nematuritní předměty do 30. dubna 2020, - maturitní předměty po ukončení konzultací do pátku 22. 5. 2020, kdy proběhne pedagogická rada ("klasifikační porada"). 2) Svatý týden bude od 25. 5.–29. 5. 2020. celý článek

Informace MŠMT k přijímacímu řízení a maturitním zkouškám

celý článek

Soutěž Scratch Cup 2020

Na středu 18. 3. 2020 byla naplánovaná soutěž mladých programátorů ve Scratchi. I přes zrušení výuky ve školách se nám podařilo školní kolo zorganizovat přes Google Classroom. Přihlásit se mohli žáci od primy až do kvarty, tercie má účast jako součást výuky programování. Každý z 23 soutěžících měl 90 minut na naprogramování 3 úloh. celý článek

Preventivní opatření proti šíření zavlečené infekce

Vážení rodiče, milé studentky a studenti, jistě sledujete vývoj situace v šíření zavlečené infekce koronavirem. V tomto článku postupně reagujeme na vývoj situace v ČR. celý článek