Aktuálně

Den otevřených dveří a vánoční trhy

Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 6.12.2018 od 14.30 do 17.30. Na akci zveme všechny zájemce o studium na naší škole - přijďte si prohlédnout učebny, pohovořit s žáky i učiteli, v 16.00 se koná beseda o studiu s vedením školy. Předvánoční období vám připomenou studentské vánoční trhy a koncert Sboru DG. Těšíme se na budoucí studenty, ale i absolventy či rodiče našich žáků! celý článek

Kralupským gymnazistům se otevřely brány Akademie věd ČR

Desítky kralupských studentů jste v týdnu od 5. do 9. listopadu mohli potkávat v dopoledních vlacích do Prahy. Dojížděli totiž do různých odborných ústavů Akademie věd, aby využili její bohaté nabídky přednášek, workshopů, specializovaných výstav a besed v rámci tzv. Týdne vědy a techniky. V něm se odborná akademická pracoviště otvírají širší veřejnosti, zejména té studentské, a prezentují zajímavá témata, jimiž se vědci aktuálně zabývají. Naše škola se tohoto „největšího festivalu vědy“ zúčastnila už poněkolikáté, protože si myslíme, že pro rozšíření obzorů studentů a pro jejich orientaci v akademickém světě má neocenitelný význam. Je to jedinečná příležitost, jak mladým lidem ukázat, že teoretické poznatky, o nichž se učíme ve škole, mají spoustu zajímavých a důležitých aplikací ve skutečném světě a životě. Navíc jsme přesvědčeni, že v cestě za poznáním se vyplácí zvednout se z vysezených židlí a vyrazit tam, kde se poznání nabízí. A od organizátorů jednotlivých akcí víme, že ani pražské školy, které mají všechny nabízené možnosti takříkajíc pod nosem, se TVaT neúčastní tak intenzivně jako mimopražské Dvořákovo gymnázium... celý článek

Přihlašování účastníků na Projektové dny

Již dnes, 17. 11. 2018 ve 12:00, se spouští přihlašování účastníků na Projektové dny! Neváhejte, nahlédněte do seznamu projektů (https://docs.google.com/spreadsheets/d/190IezmYnfvIREliAbE2e04M-Iud9NFzozgkTEK5KKQk/edit?usp=sharing) a vyberte si ten, který vám přímo sedne na míru. Přihlašování proběhne přes Bakaláře. celý článek

Modernizace školy na podporu aktivního učení z IROP

V roce 2017-2019 probíhal na škole projekt modernizace školy na podporu aktivního učení v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pod MMR. V průběhu projektu byla přebudována počítačová infrastruktura, pořízena učebna kooperativní výuky a modernizována učebna chemie. celý článek

Dny za školou 2019

Harmonogram pro přípravu akcí na Dny za školou 2019 Čas V první fázi se budou navrhovat a přihlašovat zájezdy, které vyžadují včasnou přípravu. V druhé fázi všechny ostatní aktivity. Lidé Po konzultaci se studentským parlamentem se ukázalo, že učitelům i studentům nejvíce vyhovuje, když nabízejí akce studenti i učitelé. Místo Tradiční umístění na webu http://dnyzaskolou-dg.aspone.cz celý článek

Paměť národa

Třídy 8G a 4A navštívily dne 8.11. výstavu Paměť národa, která se snaží srozumitelnou formou zpřístupnit veřejnosti individuální svědectví pamětníků významných dějinných událostí. celý článek

Exkurze tercie do Prahy v rámci akce Týden vědy

Ve středu dne 7.11. jsme se vydali s paní profesorkou Sakalovou a paní profesorkou Popovou do Prahy v rámci akce Týden vědy.  Naše exkurze začala ráno srazem na nádraží v Kralupech. Po příjezdu do Prahy jsme se pěškobusem vydali k jednomu z největších stavebních komplexů v Evropě a tím je Klementinum. Stáli jsme na Mariánském náměstí, viděli sídlo Magistrátu hlavního města Prahy, prohlédli si Astronomickou věž a v neposlední řadě jsme se šli podívat do Městské knihovny hlavního města Prahy, kde jsme navštívili výstavu fotografií - Putovní výstava Věda fotogenická. celý článek

týden vědy v UCEEB

Minulý čtvrtek (8. 11. 2018) se žáci chemického semináře (3. ročník) měli šanci podívat do laboratoří UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov) v Buštěhradě, které spadají pod správu ČVUT. celý článek

Oblastní kolo pišQworek

Oblastní kolo soutěže v pišQworkách jako každoročně pořádá naše škola. celý článek

Soutěž Informatický bobr

Tradiční soutěž se opět koná na začátku listopadu. Soutěžit se bude v hodinách informatiky i mimo, podle celostátního harmonogramu. Rozpis soutěže na naší škole: celý článek

1G Pravěké dílny v Městském muzeu v Kralupech/Vlt.

celý článek

Exkurze do ZOO Praha

Dne 17. září jsme vyrazili se třemi třídami do Zoo Praha. Využili jsme školní permanentku, která umožňuje vstup za symbolickou částku. V rámci výuky obratlovců studenti zpracovávali podklady pro práci na téma Etologie savců. Úkolem bylo nafotit a nafilmovat typické chování zvířat, soustředili jsme se na savce. Dále jsme vytvářeli pracovní list pro nižší ročníky. Výuka proběhla interaktivní a zábavnou formou, pozorovat zvířata je přece lepší, než si o nich jen povídat. celý článek

Pravidelná schůzka k programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Zveme vás na pravidelnou schůzku zájemců o program Mezinárodní cena vévody z Edinburgu (The Duke of Edinburgh Award - DofE), která proběhne ve středu 7. listopadu po šesté vyučovací hodině a následném obědě ve zhruba 13:30 v areálu cizích jazyků. celý článek

Suplování na pondělí 5.11.2018

V příloze naleznete aktuální platné suplování. celý článek

Naši studenti před mikrofony Českého rozhlasu

návštěva studentů tercie v Českém rozhlasu celý článek

Školní kolo piškvorek

Školní kolo piškvorek 25. 10. 2018 celý článek

3.A v Praze

celý článek

Von Worten wird der Bauch nicht voll

celý článek

Volby do školské rady

Ve středu 17.10.2018 se konaly volby do školské rady naší školy. Z navržených kandidátů zastupující nezletilé a zletilé žáky byly zvoleny do ŠR: Ing. Hana Hurtíková a Dipl. um. Marie Nováková. Celkem bylo odevzdáno 166  volebních lístků, z toho 3 byly neplatné. První zasedání školské rady v novém složení se uskuteční ve čtvrtek 25.10.2018 od 18.00. celý článek

Exkurze 3.G do NTM

Exkurze 3.G do NTM na téma Rudolf II. - Optika celý článek