Aktuálně

Vzpomínka na pobyt v Rottweilu

Studenti naší spřátelené školy v německém Rottweilu napsali článek o vzájemné výměně studentů. Více si můžete přečíst v novinovém článku v příloze... celý článek

KONCERT SBORU DG NA PRAŽSKÉM HRADĚ

V sobotu 4. května 2019 vystoupili někteří členové SBORu DG na nádvoří Pražského Hradu. Studenti zde představili vlastní tvorbu z vydaných autorských CD, lidové písně ve vícehlasých úpravách i skladby umělé jako například evergreeny od Franka Sinatry, Billa Haleyho, také písně soudobé. celý článek

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – NEMĚLI JSME V KRAJI KONKURENCI

Do krajského kola matematické olympiády v kategorii C, které se konalo 2. dubna 2019, postoupilo z naší školy šest studentů. Anna Pavlíková obsadila s velkým náskokem v konkurenci 50 soutěžících 1. místo. 3. a 4. místo obsadili Tadeáš Ryba a Michal Novák se stejným počtem bodů. Mezi úspěšnými řešiteli byli ještě Prokop Klouček a Dominik Hanke. celý článek

Exkurze do Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně

Dne 25. 4. jsme celá třída 1. B s paní profesorkou Obručníkovou odjeli na exkurzi do pražské  Štefánikovy hvězdárny. Na Petřín jsme se svezli lanovkou a mohli se tak kochat krásným výhledem na Prahu. celý článek

Exkurze do Staré čistírny odpadních vod v Praze Bubenči

Dne 12. dubna se naše třída 2. B vydala na exkurzi do Staré čistírny odpadních vod v Praze  Bubenči. Jedná se o historickou stavbu s unikátním podzemím, která je národní kulturní památkou. Praze sloužila od počátku minulého století až do roku 1967.       Napadlo Vás někdy, co se dříve dělo s odpadní vodou z celé Prahy? Kam se dostávala a jak se čistila? Stará čistírna v Bubenči  v Praze nám umožnila dozvědět se odpovědi na tyto otázky. celý článek

Zeměpisný film 7. 5. 2019

Výuka podle rozvrhu probíhá 1.–3. hodinu, odpolední výuka odpadá. Obědy se vydávají dle rozpisu v průběhu 4. hodiny, vyučující jde na oběd se třídou a koná dozor, po obědě pokračuje výuka až do 11.40. Třídy odcházejí s učiteli ve 12.00 od školy. Film začíná ve 12.30, konec bude cca ve 14 hodin , Třídní vyberou 70 Kč za žáka a peníze předají p. Kaňkové k uhrazení faktury. 1. G zůstává ve škole a má na fyzikální cvičení. 2. B má dopoledne projekt s p. Sakalovou. celý článek

Historická výprava 2.A

Dne 29.4.2019 se jedna polovina 2.A vypravila do Prahy, aby si osvěžila znalosti českých dějin a zároveň procvičila své znalosti anglického jazyka. celý článek

Královská cesta cizojazyčně

Wir waren am Mittwoch 24. 4. 2019 in Prag, weil wir den Königsweg besuchen wollten. Der Königsweg ist ein Weg durch die Prager Altstadt. Der Weg führt von dem Gemeindehaus über die Karlsbrücke zur Prager Burg. Wir haben den Pulverturm, das Gemeindehaus, den Altstädter Ring, das Altstädter Rathaus, den Altstädter Brückenturm, die Karlsbrücke, die Kleinseite (hier sind die Nikolauskirche und das Geburtshaus von Neruda) und den Hradschin mit der Prager Burg gesehen. Wir haben über Jan Neruda und Karl IV. gesprochen. Es war lehrreich und interessant. A. Protivová, D. Zemanová 7.G celý článek

Výtvarná exkurze 4.G

Ve čtvrtek 24. dubna vyrazila 4.G na výtvarnou exkurzi do Prahy. Na začátku Královské cesty každý ze studentů obdržel pracovní list, který byl tak trochu průvodcem, ale zároveň obsahoval několik více či méně těžkých otázek. Otázky se týkaly památek, které studenti cestou na Pražský hrad míjeli. celý článek

Výuka výtvarné výchovy na zahradě školy

V pátek 25. dubna probíhala výuka estetické výtvarné výchovy na zahradě školy. Zásluhu na této možnosti má školní parlament, který loňské prázdniny vyrobil paletové sezení umístěné v arboretu a vytvořil tak příjemné místo pro odpočinek i výuku. celý článek

Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, milí žáci, v přiloženém souboru pod článkem naleznete výsledky přijímacího řízení a formulář pro odvolání. Zájemce o studium prosíme o urychlené doručení zápisového lístku, v opačném případě o zprávu, že nastupují do jiné školy. Důležité termíny:  Nahlížení do spisu 30. 4. 2019 od 14.00 hod do 17.00 hod. na sekretariátu školy. Vydání rozhodnutí 2. 5. a 3. 5. 2019 od 8.00 hod do 16.00 hod. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku PZ je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek vydá příslušná základní škola nebo krajský úřad. celý článek

Ústřední kolo olympiády v ruském jazyce

Dne 9.4. 2019 se konalo v Praze v Ruském středisku vědy a kultury ústřední kolo olympiády v ruském jazyce. Do tohoto kola postoupil vítěz krajského kola kategorie II SŠ Štěpán Farka ze 4.A. I v celorepublikovém kole byl velmi úspěšný, získal 6. místo. Štěpánovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při maturitě. celý článek

Středočeský taneční pohár

Ve středu 24.4. proběhl již 11. ročník soutěže Středočeský taneční pohár. Poprvé se soutěž přesunula ze sportovní haly do sálu KaSS Vltava. Příjemné prostředí a taneční publikum vytvořilo pěknou atmosféru, ve které závodily týmy z různých škol celého okresu Mělník. celý článek

KONCERT KAPELY BLUE MOOD

Koncert kapely BLUE MOOD celý článek

Veletrh reálných firem

Ve čtvrtek 4. dubna se naše firma HollyFood zúčastnila veletrhu Ja Reálných firem v obchodním domě Harfa. Velmi těžké bylo časné vstávání a přeprava nás i všech zavazadel, které jsme měli, na veletrh vlakem do Prahy. Pak nás již čekalo jen 8 hodin v obchodním centru. celý článek

Puškinův památník

Dne 17.4. 2019 se konala v Praze v Ruském středisku vědy a kultury soutěž ARS POETICA - Puškinův památník, která má mnohaletou tradici. Soutěží se v recitaci a zpěvu. Anička Štětková ze 7.G vystoupila s písní zpěvačky Zemfiry My razbivajemsja a získala krásné 2. místo. Aničce gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů ve zpěvu. celý článek

Matematická soutěž Pangea

Matematická soutěž Pangea je určena pro všechny děti, které rády počítají. Pangea ale není ledajaká soutěž. Pracuje s reálnými příklady ze života a nabízí možnost zúčastnit se dětem 4. až 9. ročníků základní školy a jím příslušných ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky. Od roku 2018 dokonce i online! Již šestým rokem mohou žáci řešit tematické úlohy nejen ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Pro letošní rok byla zvolena témata Hudba, Příroda a Ekologie. celý článek

Výměnný pobyt - Rottweil

Všechno to začalo v sobotu ráno na Hlavním nádraží. Cesta do Rottweilu nám zabrala přes osm hodin, bylo to náročné, ale zvládli jsme to. Na nádraží v Rottweilu na nás čekali němečtí studenti, večer následoval program v rodinách. Celá neděle byla také v rodinách, takže o programu rozhodovali němečtí studenti. Hodně z nás zavítalo na Rottweil Test Tower, odkud bylo vidět celé okolí. celý článek

ZOO Praha, projektový den pro kvartu, kvintu a druháky

O zvířatech se mnoho dozvíme, když je pozorujeme. Naše škola zakoupila permanentní vstupenku do ZOO Praha. Při první návštěvě již na podzim vytvořila sexta pracovní listy a druhá skupina šla v jejich stopách. Žáci plnili úkoly, které jim vymysleli jejich o trochu starší vrstevníci. Celý projekt fungoval velice dobře a studenti splnili očekávané výstupy příjemnou formou. celý článek

Matematická olympiáda na nižším gymnáziu

Tak tohle je sladká odměna za řešení tří úloh okresního kola matematické olympiády. Stačí v zimě vyřešit a odevzdat 4 úlohy základního kola a můžete se přidat. Letos postoupili 3 primáni, 5 sekundánů a 16 žáků tercie. Bohužel, kvůli zájezdu do Rottweilu, nemohli jet do Neratovic všichni. celý článek