Výsledky po náhradním termínu přijímacích zkoušek 2023 naleznete v příloze.