Zveme vás na schůzku zájemců o program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh Award - DofE), která proběhne ve středu 30.9. od 13:30 v areálu angličtiny. Můžete se mimo jiné těšit na vyprávění absolventů a účastníků programu DofE na DG a na fotky a videa z expedic. Do DofE se mohou zapojit studenti již ve 13 letech, pokud v průběhu plnění dosáhnou 14 let.

Těší se na vás dofáci a Katka Vitochová a Klára Sikorová.