Aktuálně

Dobrá zpráva pro zájemce o přípravné kurzy - někteří frekventanti se na poslední chvíli odhlašují, případně nemají zaplaceno kurzovné, takže se uvolnila 3 místa na oba kurzy (matematiku i český jazyk).

Máte-li o kurz zájem, prosím napište na popova@dgkralupy.eu

Informace

V sobotu 14. 10. 2023 začnou přípravné kurzy matematikou.

Tam se účastníci budou rozdělovat do skupin A a B pro český jazyk. (Skupinu si zvolí podle svých možností dojíždění apod.) Zatím jsme žádné skupiny neurčovali.

Do 11. 10. pošleme email s instrukcemi na 1. lekci matematiky.

Rodiče prosíme o včasné zaplacení kurzovného (viz instrukce níže).

Na Vaši žádost jsme posunuli začátek kurzu českého jazyka na 15.30.

Český jazyk

Kurz českého jazyka se bude konat vždy  ve středu od 15.30 do 16.15 jednou za 14 dní.

Termíny pro skupinu A (25 zájemců):    1. 11., 15. 11., 29.11., 13. 12. 2023, 17. 1. 2024, 31. 1., 14. 2., 6. 3., 20. 3. + 10. 2. zkoušky nanečisto.

V případě zájmu otevřeme kurz B: 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12. 2023, 10. 1. 2024, 24. 1., 7. 2., 28. 2., 13. 3. + 10. 2. zkoušky nanečisto.

Cena kurzu českého jazyka je 1750 Kč. V ceně je započten nákup učebnice pro kurz: TESTY z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ, 2023–2024, nakladatelství Didaktis, ISBN 978-80-7358-409-2


Matematika

Kurz matematiky se uskuteční vždy v sobotu od 8.00 do 12.00 jednou za měsíc.

Termíny jsou 14. 10., 11. 11., 9. 12. 2023, 13. 1. 2024, 16. 3.  + 10. 2. zkoušky nanečisto.

Skupina A bude mít max. 25 zájemců, v případě zájmu otevřeme i skupinu B (max. 25 zájemců). Obě skupiny mají stejné termíny kurzu.

Cena kurzu matematiky je 3500 Kč. V ceně je zakoupení učebnice pro kurz: 

TESTY z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ, 2023–2024, nakladatelství Didaktis, ISBN 978-80-7358-410-8


Přihlášky a platba

Přihlašování do přípravných kurzů je ukončené, kapacita 50 zájemců je již naplněna. 

Informaci, že jste úspěšně vyplnili přihlašovací formulář, dostanete do emailu okamžitě (zkontrolujte si složku spamu). Potvrzení o zařazení do kurzu zašleme na Váš email do 5 dnů od vyplnění formuláře.

Částku za kurzy, na které jste byli zařazeni, prosím uhraďte do 12. 10. 2023 na účet 19-233220207/0100, variabilní symbol: 1111, zpráva pro příjemce je Příjmení a jméno účastníka kurzů.

Poznámka: v případě neúčasti žáka na kurzu se kurzovné nevrací.

Organizace kurzů

Kurzy probíhají v přízemí budovy Dvořákova gymnázia, Dvořákovo nám. 800, Kralupy nad Vltavou.

Komunikace s lektory probíhá přes Google Classroom, proto při přihlašování vyplňujete email také na účastníka kurzu.

V českém jazyce se na kurzu budou rozebírat všechny jevy, které činí při zkouškách problém. V matematice se vždy zahájí 70 min testem, dále budeme rozebírat jednotlivá témata, která se vyskytují v přijímacích zkouškách a v poslední části rozebereme chyby z testu v minulém setkání. Na konci bude prostor pro individuální dotazy.

Pro přijímací zkoušky na osmileté gymnázium naše škola přípravné kurzy nepořádá.