@ Výsledky přijímacích zkoušek jsou již zveřejněny!

@ Seznamy přijatých i nepřijatých uchazečů naleznete v přílohách PDF.

@ Prosíme všechny žáky přijaté ke čtyřletému studiu o vyplnění dotazníku: https://forms.gle/1Tkw1cvBVyzTteWQ9


Nahlížení do spisu bude možné v úterý 2. 5. 2023 od 14.00 hod. do 17.00 hod. na sekretariátu školy.
Rozhodnutí o nepřijetí se bude vydávat v kanceláři školy 3. 5. 2023 a 4. 5. 2023 pro všechny obory vždy od 8.00 do 16.00 hod.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku PZ je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Žádost je možné podat na školou předem připravený formulář při osobním převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Formulář je mezi přílohami.
Odevzdání zápisového lístku je nutné do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). Zápisový lístek vydává příslušná základní škola nebo Krajský úřad Středočeského kraje.