Informace pro žáky a jejich rodiče

 

Výuka v nematuritních ročnících

Pokračuje pouze distančně až do 30. června 2020.

Co se týká hodnocení (uzavření klasifikace) – čekáme na manuál (prováděcí předpis) MŠMT.

 

Výuka v maturitních ročnících

1) Výuka a závěrečné hodnocení budou ukončeny podle předmětů

- nematuritní předměty do 30. dubna 2020,

- maturitní předměty po ukončení konzultací do pátku 22. 5. 2020, kdy proběhne pedagogická rada ("klasifikační porada").

2) Svatý týden bude od 25. 5.29. 5. 2020.

3) Závěrečná hodnocení budou respektovat vyhlášku – manuál MŠMT.

V případě neklasifikace za první pololetí – klasifikace "N" zůstává, a je potřeba ji uzavřít do 22. 5. 2020.

4) Od 11. 5. umožníme ve škole konzultace maximálně pro 15 studentů ve třídě, nicméně upřednostňujeme pokračování v distanční výuce. Ta platí jen pro maturanty z daného předmětu.

Naše škola má specifické podmínky – v budově bude současně (v souladu s projektem a podle plánu) probíhat výměna oken a další stavební práce.

Škola bude přístupná pro žáky nižších (nematuritních) ročníků jen v odůvodněných případech.

5) Volbu konzultací určuje příslušný vyučující, který si sám rozhodne, jakým způsobem povede výuku – zda ve školní budově nebo distančně.

6) Osoby přítomné ve školní budově se budou pohybovat v rouškách.

7) Způsob a čas předání výročního a maturitního vysvědčení bude upřesněn.

 

Je velmi pravděpodobné, že výše uvedené pokyny se budou upravovat a doplňovat na základě dalších informací a pokynů MŠMT a nadřízených institucí.

 

RNDr. Andrej Plecháček, ředitel školy

Kralupy nad Vltavou, 20. 4. 2020