Dvořákovo gymnázium a SOŠE bude pořádat v případě zájmu z řad žáků základních škol 

přípravné kurzy na přijímací zkoušky na čtyřleté studium na školní rok 2020/2021.

Kurzy budou začínat ve středu 6. listopadu 2019 a cena je 1 200 Kč za matematiku a 1 200 Kč za český jazyk.

Kapacita kurzů je pro letošní rok již naplněna a další přihlášky nepřijímáme. Děkujeme za pochopení.

Přihlášky se přijímají pouze přes formulář, nikoliv telefonicky či emailem.

Kurzy se budou konat vždy ve středu: od 16 hodin matematika a od 17.05 hodin český jazyk, v případě většího zájmu bude mít druhá skupina od 16 hodin český jazyk a od 17.05 hodin matematiku.

V příloze naleznete podrobný obsah obou kurzů. 

Pro přijímací zkoušky na osmileté gymnázium naše škola přípravné kurzy nepořádá.

Důležitý dodatek k přípravným kurzům:

Kurz se otevře při minimálním počtu 10 zájemců - žáků.

Maximální kapacita kurzů je 50 žáků.

Pokud se přihlásí více než 25 žáků, budou rozděleni na 2 skupiny.

Platbu (matematika 1 200 Kč, český jazyk také 1 200 Kč) prosím proveďte do 31. 10. 2019 
na účet 19-233220207/0100, variabilní symbol: 1111
Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno a příjmení žáka, který bude kurz absolvovat.

Celková cena pro oba kurzy 2 400 Kč.

Při neotevření kurzu se kurzovné automaticky vrátí na účet, ze kterého byla platba uskutečněna.

Kurz bude zahájen 6. 11. 2019 v přízemí v učebně 01 (nebo 02) v budově Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou.

 

Všem žákům přejeme úspěšné přijímací zkoušky v roce 2020!

 

Mgr. Eva Popová

zástupkyně ředitele
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická
v Kralupech nad Vltavou