Kralupy nad Vltavou, 16. 3. 2020

Upozornění pro studenty: školní budova je ode dneška - pondělí 16.3.2020 je až do odvolání uzavřena. 

 

Kralupy nad Vltavou, 13. 3. 2020

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče,

zasíláme Vám pokyny k distanční formě studia, která bude platná až do odvolání. Vedení a pedagogové školy se v maximální míře vynasnaží uzpůsobit výuku tak,  aby překlenuli současnou nepříznivou situaci a pokračovali ve vzdělávacím procesu. Chceme tímto snížit negativní dopad pandemie na vzdělávací proces a naplnit cíle výukových plánu na rok 2019/2020 i školního vzdělávacího programu. Od Vás studentů školy žádáme aktivní, průběžnou přípravu a plnění úkolů, které budou zadávány dle níže popsaného postupu. Zákaz přímé výuky na školách v žádném případě neznamená prázdniny. Ani pro studenty ani pro nás - zaměstnance školy.

1. Jednotliví vyučující se spojí se svými studenty prostřednictvím e-mailu či jiných komunikačních kanálů jako je Classroom a průběžně Vás budou informovat o požadavcích na samostudium či o individuální úkolech. Vyučující budou vybrané zadané úkoly hodnotit. Je důležité, abyste úkoly vypracovali a odevzdali do učitelem určeného termínu a v dohodnutém formátu.

Hodnocení z období distančního studia bude relevantním podkladem pro celkovou klasifikaci z předmětu na vysvědčení. Toto hodnocení nahradí čtvrtletní informativní klasifikaci.

2. Z výše zmíněných důvodů je nezbytné, abyste denně sledovali svoje e-mailové schránky, případně online prostředí, které k vaší práci určili vaši vyučující (například Classroom).  Pokud Vám vyučující naplánuje on-line výuku prostřednictvím internetu v době, kdy podle rozvrhu tento předmět normálně máte (popřípadě v náhradní době, na které se s vyučujícím dohodnete), jste povinni se této výuky účastnit, nebo svou absenci v souladu se školním řádem omluvit.

3. Navštěvujte také webové stránky a Facebook školy, na kterých bude škola zveřejňovat aktuální informace.

4. Žádáme každého žáka, aby do pondělí 16.3. potvrdil svému třídnímu učiteli na školní mail, že četl tyto pokyny, seznámil se s nimi a zavazuje se k jejich dodržování.

5. Pokud vám návštěva lékaře, nemoc či jiné vážné důvody znemožní plnění školních úkolů, omlouvá vás váš třídní učitel. (Dokladem pro něj je například ofocený omluvný list).

Nedodržování výše uvedených pravidel znamená neplnění studijních požadavků školy, popřípadě neomluvenou absenci a porušení ŠŘ (který se těmito uvedenými body ode dneška upravuje).

 

Děkujeme studentům za samostatnost a zodpovědný přístup k výuce v těchto náročných podmínkách. Rodičům děkujeme za spolupráci.

Přejeme Vám i Vašim rodinám hodně zdraví. 

 

Andrej Plecháček, ředitel školy 

 


středa 10. 03. 2020, 20.00

                                                                                                             

Vážení rodiče, vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a milí studenti, 

od zítřka 11.3. 2020 se podle vládního nařízení ruší přímá výuka a veškeré akce v budově školy až do odvolání.

Všichni vyučující připraví ve svých předmětech (pokud je to možné) přiměřené domácí úkoly pro své žáky a zajistí pravidelné a průběžné vypracování těchto úkolů a následnou kontrolu a zpětnou vazbu (např. prostřednictvím Classroomu, Google Disku, chatových aplikací, mailové korespondence apod.)

Prosím sledujte průběžně další informace na našem školním webu. 

Andrej Plecháček, ředitel školy

Další informace:

Středeční odpolední přípravné kurzy k přijímacím zkouškám se RUŠÍ. Klub mladého diváka i víkendové akce se RUŠÍ.

 


 

čtvrtek 12. 3. 2020

Vzhledem k okolnostem epidemiologické situace a mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 s účinností od 11. 3. 2020 (mimořádné opatření MZ ČR) o přerušení základního, středního a vyššího odborného vzdělávání ve školách a školských zařízení, se nebudou konat žádné školní soutěže a přehlídky po dobu platnosti tohoto opatření.

Po skončení tohoto mimořádného opatření se budou hledat náhradní termíny konání soutěží a přehlídek, pokud ústřední organizační komise jednotlivých soutěží nerozhodne o jejich úplném zrušení.

O náhradních termínech, nebo úplném zrušení soutěží Vás budeme informovat.

 

Informace MŠMT ČR k mimořádnému opatření:

http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi

 

Vyjádření výkonného výboru AŠSK ČR:

https://www.assk.cz/aktualne-vyjadreni-vykonneho-vyboru-assk-cr-k-mimoradnemu-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-419/

Bc. Petr Hoskovec, odborný referent pro oblast mládeže a sportu

Odbor regionálního rozvoje, Oddělení mládeže a sportu, Středočeský krajský úřad

 


 

Infolinky ke koronaviru pro Středočeský kraj

Informace Středočeského kraje - zdroj 

Inflolinka 771 137 070 je v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00.

V provozu je také linka 736 521 357, a to v PRACOVNÍ DNY od 7:00 do 9:00. 

Na tyto linky, prosíme, neposílejte SMS.

V pracovní době se dle místa Vašeho bydliště obracejte na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html.

Prosíme Vás, abyste této možnosti využili, jen tak nebude informační linka v pracovní době přetížená a dříve se dovoláte. Děkujeme.

NA HYGIENICKOU STANICI PROSÍME NECHOĎTE OSOBNĚ.

Doporučení MZ ČR občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie viz:   http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html 

 


 

10. 3. 2020 10:01

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sars-cov-2-puvodne-2019-ncov-179250/  

Aktuální informace ke koronaviru SARS-CoV-2 původně 2019-nCoV

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru ve světě Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO).

Nákaza COVID-19 v České republice

  • Od úterý 10. března 2020 od 18.00 budou zakázany všechny kulturní, sportovní a společenské akce nad 100 účastníků.
     
  • Od středy bude do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních a vysokých školách.

 


 

Vážení rodiče, studentky a studenti naší školy,

jak jistě víte, situace v šíření koronaviru se stále vyvíjí. 

V tomto okamžiku platí tyto body:

1. Pokud jste byli během jarních prázdnin v Itálii, platí pro vás zákonné opatření vydané ministerstvem zdravotnictví - viz níže. 

2. Pokud jste jarní prázdniny strávili v zahraničí v oblastech se zvýšeným výskytem nakažených osob, kontaktujte prosím svého lékaře nebo KHS a zkonzultujte potřebu domácí karantény.

3. Do školy by měli přijít jen ti žáci, kteří jsou zdraví, tedy bez nachlazení, kašle, zvýšené teploty apod. 

4. Ve škole by všichni přítomní měli dbát zvýšené hygieny. Na tu bude dbáno i při úklidu všech prostor školy.

 

Podle názorů odborníků není důvod k zásadním obavám, avšak je nutné na zvýšené riziko reagovat.

Andrej Plecháček, ředitel školy

neděle 8. 3. 2020, 20.45

 

 

pátek 6. 3. 2020, záznam z Jednání bezpečnostní rady státu a zástupců krajů (brífink od času 5.22):

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/220411058290306

pátek 6. 3. 2020 17.00

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/cesti-obcane-vracejici-se-z-italie-musi-do-karanteny--stat-bude-resit-pripadne-kompenzace-pro-zamestnavatele-180127/

Všichni čeští občané, kteří se vracejí z pobytu v Itálii, budou muset strávit dva týdny po návratu v karanténě. Na základě aktuálního vývoje šíření nákazy koronavirem Sars-CoV-2 vydalo příslušné zákonné opatření Ministerstvo zdravotnictví. Na tomto řešení se v pátek 6. března 2020 shodli členové vlády s hejtmany na jednání ve Strakově akademii.

Lidé s trvalým pobytem v České republice, kteří se vracejí z Itálie, mají s platností od soboty 7. března 2020 povinnost se bezprostředně po návratu do České republiky nahlásit u svého praktického lékaře, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem bez osobního kontaktu. Praktičtí lékaři mají za povinnost rozhodnout o karanténě, a to na dva týdny. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví vydal toto zákonné opatření, platné do odvolání, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-nove-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-_18668_1.html