Vážení rodiče, milé studentky a studenti, přátelé a příznivci naší školy,

otvíráme na našem webu rubriku, kterou jsme příznačně pojmenovali Pomoc jiným. Žijeme totiž v době, kdy se sociální cítění stává jedním z hybatelů společenského vývoje  a měl by být atributem moderní, bohaté společnosti. Na druhou stranu se neobjeví v myslích mladých lidí automaticky  a bez dobrých příkladů. Přitom lidí, kteří potřebují pomoci, je hodně a bude jich zřejmě v budoucnu stále více.

Příběh našeho bývalého studenta Martina je velmi silný a dojemný. Svědčí o veliké houževnatosti, odvaze a silném charakteru. 

Podobné příběhy můžeme do této rubriky zařazovat. Třeba tím oslovíme ty z Vás, kteří natáhnou pomocnou ruku a pomohou tam, kam se sociální síť našeho státu ještě nedostala. 

Andrej Plecháček, ředitel školy