9. května uspořádala naše škola jubilejní 20. ročník jarního muzicírování s názvem NOTA D, podporující hudební dění na základních a středních školách. Nota D je přehlídkou nejlepších mladých interpretů, která je rozdělena na 7 kategorií dle věku od 1.třídy ZŠ po studenty SŠ - zpěváci, instrumentalisté a sbory a soubory. Letos se do hudebního sálu Dvořákova gymnázia sjeli účastníci z okresu Mělník a města Slaný. Jejich výkony hodnotila odborná porota složená z pedagogů a studenta estetických výchov – Markéta Hrdinová, Jan Bouchner a Kryštof Horák, která neudělovala pořadí, ale pochvalu konkrétně vždy za to nejlepší z každého vystoupení. Každý účastník dostal za svůj výkon diplom a věcnou cenu – NOTU D, vyrobenou studenty výtvarné výchovy Dvořákova gymnázia. Velké díky a pochvala patří všem studentům, kteří reprezentovali naši školu: Samuel Brou (1.P), Nikola Klečková (7.G), Karolína Nováková (7.G), Martina Hanousková (7.G), Ema Matějíčková (5.G), Kristýna Dundrová (5.G), Adéla Karolína Nejedlá (3.G), Emma Galo (3.G), Sofie Galo (3.G), Jan Vodrážka (5.G), Petr Beran (5.G), Tomáš Folwarczny (5.G), Tadeáš Klečka ( 5.G), Filip Krejza (5.G), Kryštof Vendl (5.G), Jan Doboš (5.G) a Jura Kadeřábek (5.G). Atmosféra v sále byla velmi přátelská a u všech přítomných bylo vidět velké nadšení a láska k hudbě. V neposlední řadě děkujeme také moderátorce Hance Gebeltové (1.S) a Matouši Vránkovi (2.S ) s Kryštofem Pintravou (2.S) za pomoc při organizaci celé akce.