Přehled seminářů pro 3. ročník

(Výběr 3 dvouhodinových seminářů)

 • Biologický seminář_Bs
 • Biologie v Aj_BiA
 • Dějepisný seminář_Ds
 • Deskriptivní geometrie_Dg
 • Francouzská konverzace_Fk
 • Fyzikalní seminář_Fs
 • Chemická laboratorní cvičení_Clc
 • Kulturně-historické povědomí_Khp
 • Latina_La
 • Literární seminář_Ls
 • Němčina pro začátečníky_Njz
 • Německá konverzace_Njk
 • Ruská konverzace_Rjk
 • Ruština pro začátečníky_Rjz
 • Seminář společenských věd_Os
 • Seminář z anglického jazyka _SAJ
 • Seminář z českého jazyka_Sčj
 • Seminář z informatiky_SIF
 • Seminář z matematiky_nižší_Mn
 • Seminář z matematiky_vyšší_Mv
 • Seminář z německého jazyka_Snj
 • Seminář ze španělského jazyka_Spj
 • Studentská firma_Sf
 • Zeměpisný seminář_Zs

Přehled seminářů pro 4. ročník

(Výběr 4 tříhodinových seminářů)

 • Biochemický seminář_Bm
 • Biologický seminář_Bs
 • Dějepisný seminář_Ds
 • Ekonomický seminář_EkS
 • Francouzština pro začátečníky_Fjz
 • Fyzikální seminář_Fs
 • Globální problémy_GP
 • Chemický_seminář_Cs
 • Konverzace z anglického jazyka_Ajk
 • Kulturně-historické povědomí_Khp
 • Latina_La
 • Marketing a management_Mm
 • Němčina pro začátečníky_Njz
 • Německá konverzace_Njk
 • Ruská konverzace_Rjk
 • Ruština pro začátečníky_Rjz
 • Seminář psychologie_Ps
 • Seminář společenských věd_Os
 • Seminář z filosofie_Sfil
 • Seminář z informatiky_SIF
 • Seminář z matematiky_maturitní_Ma
 • Seminář z matematiky_vyšší_Mv
 • Seminář z německého jazyka_Snj
 • Seminář ze španělského jazyka_Spj
 • Zeměpisný seminář_Zs

Jak si zvolit seminář?

 1. Pečlivě si přečtěte anotace všech nabízených  seminářůOdkazy na složky jsou dostupné po přihlášení na školní Google účet.

pro 3. ročník https://drive.google.com/drive/folders/1ijr0keLbv-cy7fPAKM7Dl4LXXF2v9Ydi?usp=share_link

pro 4. ročník https://drive.google.com/drive/folders/1aQZIXcRuD-GFud64y7kBACAalRhfmoRR?usp=share_link

 1. Využijte středu 8. 3. 2023 od 13.15 do 13.30, kdy budou v učebnách 21–23 odpovídat na Vaše dotazy učitelé ze všech předmětových komisí.

Volba seminářů má 2 kola.

V 1. kole si označíte zvolené semináře v tabulce, která je nasdílená celé třídě. (Odkaz najdete v emailu.) Pro budoucí 3. ročník volíte právě 3 dvouhodinové semináře, pro 4. ročník vybíráte právě 4 tříhodinové semináře. Tuto volbu proveďte do 12. března 2023.

Pak se vyhodnotí, které semináře postupují do 2. kola (tj. mají min. 10 zájemců). Z těchto seminářů se vytvoří bloky tak, aby co nejvíce zájemců bylo uspokojeno ve svých volbách. (Každý rok mohou být v blocích jiné semináře.)

Buďte prosím připraveni na to, že je téměř nemožné, aby všem studentům vyšla jejich 1. volba.

Proto následuje 2. kolo, kdy se řeší "kolizní volby" tj. někdo má zvolené semináře ve stejném bloku. V takovém případě bude muset student zvolit jiný volný seminář (jehož kapacita není naplněna) z jiného bloku. Nekolizní semináře z 1. volby zůstávají beze změny.

 

Svoji volbu si dobře promyslete s ohledem na maturitní předměty a Vaše další studium.

Pokud byste chtěli seminář změnit, je poslední možný termín konec 1. čtvrtletí školního roku. Změna je však možná, jen pokud nebude příliš nízký či příliš vysoký počet zájemců o dané semináře.

 

Ráda zodpovím jakékoliv dotazy k volbě seminářů.

Volte uvážlivě a přijďte se poradit ve středu 8. 3. (viz výše)

Eva Popová