Milé studentky, milí studenti závěrečných ročníků naší školy, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 29. 1. 2021 opatření obecné povahy, která upravují podmínky připuštění k maturitní a závěrečné zkoušce a mění model maturitní zkoušky, včetně podmínek hodnocení za 2. pololetí školního roku 2020/2021.)*
V něm se ředitelům škol doporučuje, aby se v rámci výuky ve 2. pololetí zaměřili pouze na maturitní předměty a praktické vyučování, a připravovali tak žáky na ukončení vzdělávání na střední škole. Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány. Rozhodnutí o „nevyučovaných" předmětech je v kompetenci ředitele školy.
Po poradě s pedagogickým sborem Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou toto opatření vítám, a proto maturantům emailem zasíláme tabulku, ve které si sami vyznačíte režim, ve kterém chcete jednotlivé předměty ve druhém pololetí – počínaje datem 15. února – studovat.
Při vyplňování formuláře postupujte prosím uvážlivě. Povinné předměty jsou pouze ty maturitní (a s nimi související semináře), avšak uvažte i celoživotní rozvoj Vašich jazykových dovedností či užitečnost předmětů, které budete potřebovat při dalším studiu nebo na přijímací zkoušky na VŠ.
Andrej Plecháček, ředitel školy
Kralupy nad Vltavou 5. 2. 2021                                                                                                                                                                             
 )* V souladu s § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  Příslušná opatření obecné povahy jsou součástí příloh tohoto dopisu a jsou zveřejněna na Úřední desce ministerstva na odkazu: https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska.