Vážení rodiče, milé studentky, milí studenti,

vedení školy i celý pedagogický sbor je jednotný v názoru, že celý resort školství - přes určité zlepšení v posledních letech - je dlouhodobě podfinancován. Řešení tohoto problému považujeme všichni za klíčový a rozhodující politický moment, který určí budoucnost dalších generací.
Náš pohled na středeční stávku učitelů však jednotný není, a v tak krátkém čase, jaký nám zbývá, již pravděpodobně shodu napříč celým pedagogickým kolektivem nenajdeme.
Ve středu proto zajišťujeme výuku pro všechny třídy, avšak bude probíhat podle změněného rozvrhu. Výjimku tvoří třídy 3.A, 7.G, 3.B. Těm vyučování odpadá.
Vyučovat se bude 1. - 4. vyučovací hodinu. Potom mají žáci zajištěný oběd ve školní jídelně.
Děkujeme za pochopení - jsme jenom lidé :-).
S pozdravem Andrej Plecháček

 

Rozvrh hodin

třída navrhovaný učitel učebna 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina oběd
1. G Cz uč. 12 TH Majerová TV Cz TV Cz TV Cz 12.10-12.20
2. G Šg uč. 04 Dě Šg TH Majerová Eko Hš Dě Šg 12.10-12.20
3. G Kn uč. 24 Tv Kn Čj Lu TH Majerová Čj Lu 12.10-12.20
4. G Po uč. 03 Ma Po Ma Po Ma Po TH Majerová 11.55-12.10
5. G Lu uč. 01 Čj Lu Ch Ná Čj Lu Kn Ze 05 11.40-11.55
6. G Fa uč. 02 Aj Fa Aj Fa Kn Ze 05 Dě Fa 11.40-11.55
7. G výuka odpadá            
8. G Br   jen seminář z fyziky
FyS Pl uč. 27
jen seminář z biologie
BiS Br uč. 25
11.40-11.55
1. S Kp 08/16/17 Che Kp 16 a 17 Che Kp 16 a 17 Che Kp 08 Che Kp 08 11.55-12.10
1. P Jun uč. 23 Bi Jun Bi Jun Fy Pl 27 Che Ná 11.55-12.10
2. AB ostatní jazyky uč. 13 Che Ná Kn Ze 05 Nj Ná 13
Rj Šg 11
Aj Jun 11.55-12.10
3. A výuka odpadá            
4. A Pl   jen seminář z fyziky
FyS Pl uč. 27
jen seminář z biologie
BiS Br uč. 25
11.40-11.55
2. AB špaň. jazyk Sik   exkurze exkurze exkurze exkurze  
3. B výuka odpadá            
4. B   uč. 30 Úč Hš Úč Hš Aj Jun Úč Hš 11.40-11.55