Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením ve školách se obědy vydávají podle rozpisu a dodržujeme zásady:

  • každý si po vstupu do jídelny vydezinfikuje ruce
  • roušku odkládáme jen po nejnutnější dobu na jídla
  • polévku nalévá pí kuchařka
  • dodržujeme rozestupy ve frontě
Prosíme, dodržujte hygienická opatření: čas oběda, dezinfekci rukou
Den Dozor Čas oběda Třída Dozor Čas oběda Třída Dozor Čas oběda Třída
pondělí
Lá, Sak
11.45-12.00 5G1, 7G2
Jk, Šg
12.40-12.55 4A, 1S, 4B
Kb, Lul, Šn
13.30-13.40 1P, 8G, 6G
12.00-12.15 3A, 2G 12.55-13.10 3B, 7G1 13.40-13.50 2S, 2P
    13.10-13.25 5G2, 3G 13.50-14.00 4G, 1G
úterý
Bou, Kb
11.45-12.00 1P, 8G
Nvt, Sik
12.40-12.55 1G, 1S
Hš, Kří, Ob
13.30-13.40 4A, 4B
12.00-12.15 2P, 2S 12.55-13.10 4G, 3B 13.40-13.50 3A, 7G
        13.50-14.00 6G, 5G
        14.00-14.10 3G, 2G
středa
Kb, Ry
11.40-11.55 1S, 2G, 6G
Bat, Jk, Kz
sudé týdny
12.40-12.55 1G, 3G, 4G
Kn, Kel, Tu
sudé týdny
13.30-13.45 8G, 4A, 4B
    12.55-13.10 5G, 1P 13.45-14.00 7G, 3A, 3B
    13.10-13.20 2S, 2P    
    13.20-13.30   liché týdny dohlíží TU v rámci TH
čtvrtek
Hš, Kz
11.45-12.00 4B, 7G1
Mr, Ob
12.40-12.55 1P, 4G
Jel, Šn, Vi
13.30-13.40 4A, 8G
12.00-12.15 2S 12.55-13.10 3B, 7G2 13.40-13.50 6G, 2P
    13.10-13.20 3A, 5G 13.50-14.00 1S, 2G
    13.20-13.30 3G 14.00-14.10 1G
pátek
Jun, Kel
11.45-12.00 5G, 6G
Lá, Sak
12.40-12.55 1G, 2G, 2P
Ho, Ja, Vech
13.30-13.40 4A, 4B
12.00-12.15 7G2 12.55-13.10 3A, 7G1, 2S 13.40-13.50 8G, 3B
        13.50-14.00 1P, 1S
        14.00-14.10 4G, 3G

Vyznačené třídy pokračují ve výuce a mají na obědě přednost.

Na objednávání a výběr jídel doporučujeme používat aplikaci nebo web strava.cz

Jídla (1 nebo 2) lze měnit nejpozději 48 hodin před výdejem jídla, zrušit oběd (např. z důvodu nemoci) lze v aplikaci až do 7.00 dne výdeje. Také je možné oběd telefonicky odhlásit v den výdeje od 7.00 do 7.30 u vedoucí ŠJ pí Štefkové na telefonu 315 723 352.