ELI Beamlines a HiLASE jsou jména, která bychom si mohli – napadá mne - přečíst v nějaké sci-fi povídce. Ve skutečnosti jsou to názvy dvou nesmírně zajímavých vědeckých center Fyzikálního ústavu AV, ve kterých vědci zkoumají pomocí nejvýkonnějšího laseru na světě základní otázky vesmíru, simulují děje v hvězdách, nalézají nové způsoby léčby nádorů, ale také s fantastickou přesností opracovávají a testují materiály. Navíc jsou oba ústavy moderními architektonickými skvosty, velmi citlivě a vkusně zasazenými mezi historické budovy v centu Dolních Břežan – obce, která je s nimi úzce spjata, a která v porovnání s jinými městy, je tak trochu nakročena v budoucnosti – jako by předběhla svou dobu v péči o své občany – ať výstavbou bytových domů, a další občanskou vybaveností, včetně krásné moderní školy, kde o pomůcky rozhodně není nouze.

Exkurze do Dolních Břežan je prostě po všech stránkách skvělý zážitek. Na tom se shodli studenti fyzikálního semináře naší školy, kteří ji před několika dny absolvovali. Ještě jednou díky do Břežan!

AP