Milé studentky, milí studenti, 
blíží se den, kdy se po prázdninách znovu sejdeme a zahájíme nový školní rok tradičním piknikem*. Na něm přivítáme nové studentky a studenty, vzájemně si popovídáme, možná se i něčím vzájemně překvapíme a pobavíme.
To patří k této tradici. Co se jí naopak vymyká, je místo pikniku, hrozba nové epidemie i nezvyklý začátek školního roku. 
Důvodů je více. Kromě koronaviru je největší událostí v historii naší školy rozsáhlá stavební akce, která stále probíhá. 
Budova má již všechna nová okna, uvnitř určitě nepřehlédnete potrubí patřící rekuperaci. Nově jsou vymalované všechny místnosti i chodby. 
Škola bude zvenku i zevnitř krásná, o tom není pochyb. Ještě to ale nějakou dobu bude trvat. Stále máme kolem budovy lešení a budeme jej mít určitě až do Vánoc. Interiéry se změnily, ale nejsou ještě dokončeny. Na nový vzhled chodeb si budeme zvykat a dotvářet jej. Exterier se bude upravovat ještě asi 4 měsíce.
Stavební práce probíhaly celé léto velice intenzivně tak, abychom vnitřní prostory mohli používat pro výuku již v září. Objem práce byl obrovský. Náročný byl a stále je i úklid. 
Pro mnohé z Vás bude možná zvláštní a jako by nové, usednout po téměř půl roce opět do lavic. I my budeme mít trochu sváteční pocit, až budeme otvírat dveře znovu oživlých učeben. Bylo by dobré, kdybychom po celý rok udrželi prezenční výuku, v čemž nám jistě pomůžete svým ohleduplným chováním a dodržováním nařízených hygienických pravidel.
Těšíme se na Vás a doufáme, že jste odpočinutí a plní energie.   
Andrej Plecháček, ředitel školy
P. S.
Jaký bude harmonogram prvních dnů školního roku 2020/2021?
1. 9. 2020 úterý - zahajovací Piknik proběhne opět na kralupském koupališti. Sejdeme se v 9.00, přivítáme nové studenty a učitele. Vzhledem k hygienickým opatřením nebudeme letos jíst žádné donesené dobroty - nenoste tedy žádné jídlo (kromě své svačiny). Přesto bychom se mohli dobře pobavit - čeká vás malé překvapení v podobě tvůrčího úkolu, při kterém jistě osvědčíte svoji nápaditost.
Předpokládaný konec akce je v 10.30. Po jejím skončení můžete zůstat do 12 hodin na koupališti, pokud s tím vaši rodiče budou souhlasit. Škola i jídelna je tento den zavřená. Na koupališti bude otevřený stánek.
* Může se stát, že nám piknik překazí počasí - například vytrvalý déšť. V tom případě bychom se poprvé v tomto roce sešli ve školní budově až následující den 2.9. v 8 hodin.
Přesnější  předpověď počasí budeme sledovat v pondělí 31.8. a budem na ní reagovat oznámením na webu školy. V něm vám napíšeme, zda se piknik na koupališti koná či nikoli.
2. 9. 2020 středa - na třídnické práce práce se sejdou studenti se svými třídními učiteli v 8 hodin ve svých kmenových třídách. Kromě vyplňování různých formulářů a seznámení se školním řádem nás čeká fotografování tříd a první ročníky i rozřazovací testy, které se kvůli distanční výuce nemohly konat v červnu. Obědy se budou vydávat podle rozpisu. Společné třídní aktivity a plánování školního roku skončí do 13. hodiny. Ohledně obědů vám zítra přijde mail od vašich třídních učitelů.
3. a 4. 9. 2020 čtvrtek a pátek bude ředitelské volno, učitelé si budou uklízet své kabinto budou potřebovatety a připravovat se na nový školní rok. Můžete jim přijít pomoc, pokud to budou potřebovat. Obědy se pro studenty nevaří. Prima a septima se účastní seznamovací školy v přírodě tak, jak bylo plánováno.
7. 9. 2020 pondělí - probíhají podzimní maturity, první ročníky mají Den se Školním parlamentem a ostatní třídy se učí podle rozvrhu. Rozvrh hodin naleznete na stránkách školy i v Bakalářích, žádné velké změny se již nechystají, ale k drobným úpravám ještě může dojít. https://www.dgkralupy.cz/studium/rozvrhy-hodin/
Pravidla chování v souvislosti s covid-19
Ve škole zatím není povinnost nosit roušku.
Nevolnost či příznaky chřipky, které se objeví během výuky, je třeba okamžitě nahlásit učiteli.
S příznaky nachlazení není vhodné vůbec do školy chodit.
Při vstupu do školy i  jídelny je každý povinen použít dezinfekci na ruce. 
Pravidla související se stavbou
V důsledku práce na fasádě školy je zrušena kolárna a není možné na pozemku školy ani v budově uschovávat kola. Za kola zaparkovaná mimo pozemek školy, nemůže škola ručit. Nejezděte tedy v celém období stavebních prací do školy na kole.
Na školní zahradu je volný vstup zakázaný. Přístupný je pouze plotem vymezený areál antukových hřišť.
Při spuštěné rekuperaci se ve třídách nevětrá. S okny ve třídách manipulují pouze učitelé.
 
RNDr. Andrej Plecháček
ředitel školy