ISIC

Studentské průkazy ISIC na naší škole

Dvořákovo gymnázium a SOŠE nabízí svým studentům možnost výhodnějšího získání studentského průkazu ISIC.

ISIC karta je oficiálním průkazem studenta naší školy, prokazuje status studenta a zároveň se jedná o mezinárodně uznávaný studentský průkaz, který svého držitele opravňuje k získávání řady výhod, mezi které patří např.:

 • slevy na vstupné do hradů, zámků, muzeí, galerií apod.
 • slevy na vstupné do světově proslulých kulturně-historických památek
 • slevy na vstupné na filmová představení, koncerty, hudební festivaly apod.
 • slevy na vstupné do sportovních areálů a na permanentky v lyžařských areálech
 • slevy při nákupech ve více než 2000 kamenných obchodech i e-shopech
 • slevy na autobusové a vlakové jízdné
 • výhodné cestovní pojištění
 • je akceptován většinou dopravních podniků po celé ČR jako potvrzení o studiu

Školní ISIC není nutné si každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia. Standardní platnost průkazu je 16 měsíců, od září jednoho roku do prosince roku následujícího, a jeho cena je 350 Kč. Karta koupená v běžné distribucí stojí 500 Kč za každý rok  a po uplynutí této doby ztrácí svou platnost a je třeba si nechat vyrobit novou. Ve škole není možné zajistit prodloužení platnosti karty, kterou jste si sami zakoupili on-line. Karty ISIC zřizované prostřednictvím školy je naproti tomu možné prodlužovat vždy o jeden rok po celou dobu studia pomocí revalidačních nálepek, které lze získat pouze ve škole, a jejichž cena je 250 Kč na rok. V případě ztráty či zničení karty vystavujeme duplikát za 100 Kč

Co potřebuji pro zařízení karty ISIC prostřednictvím školy?
Koordinátorem karet ISIC na naší škole je paní Simona Herainová, kterou najdete v kanceláři školy. Pokud máte zájem o výrobu nové karty, přineste s sebou:

 • vyplněnou žádost (formulář je možné si stáhnout z našich webových stránek nebo vyzvednout v kanceláři školy)
 • průkazovou fotografii v elektronické nebo papírové podobě (jen pokud nemáte fotografii nahranou v Bakalářích)
 • 350 Kč
 • studenti, kteří již kartu zřízenou prostřednictvím našeho gymnázia mají a chtějí si ji nechat jen prodloužit, zaplatí pouze 250 Kč (prodloužit lze pouze karty, které byly vytaveny na naší škole; pokud máte kartu vystavenou na jiné škole, musí vám být vystavena zcela nová karta)

Výroba karty i dodání revalidační nálepky trvá cca jeden týden. Hotové karty i nálepky jsou následně k vyzvednutí u paní Herainové v kanceláři školy.

Přílohy