Erasmus+

Dvořákovo gymnázium je od roku 2022 zapojené do mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+, který financuje Evropská unie.

Ve školním roce 2022/2023 škola realizovala díky grantu od EU projekt s názvem “Enhancing language capacities and restoring learning motivation of a regional secondary school students and staff”. Projekt zahrnoval skupinovou mobilitu žáků a jazykový kurz pedagogů. V rámci programu Erasmus škola navázala spolupráci se střední školou IES Pobra do Caramińal v Galicii a zorganizovala výměnný pobyt studentů septimy ve Španělsku. Dva profesoři anglického jazyka se zúčastnili jazykového kurzu na úrovni advanced v irském Dublinu.

Na jaře 2023 se Dvořákovo gymnázium stalo úspěšným žadatelem o akreditaci programu Erasmus. Akreditace umožňuje škole zjednodušený přístup k možnostem financování mezinárodních vzdělávacích projektů v rámci výzev zveřejňovaných Evropskou unií.

Gymnázium dále úspěšně zažádalo o grant na projekty mobilit ve školním vzdělávání pro akreditované organizace pod Výzvou KA1 2023. Z tohoto grantu plánuje zorganizovat a spolufinancovat výměnné pobyty studentů do Francie, Německa a Španělska, střednědobé stáže žáků na středních školách v zahraničí a odborné vzdělávání profesorů během školního roku 2023/2024.

Chcete-li se dozvědět více o výhledech programu Erasmus pro školní rok 2023/2024, nahlédněte do prezentace.

Děkujeme Evropské unii za poskytnutí finančních prostředků, bez kterých by se vzdělávací pobyty našich žáků a profesorů těžko uskutečnily. Také děkujeme národní agentuře Dům zahraniční spolupráce za veškerou podporu během předkládání žádostí o granty a administraci projektů.

Přílohy