Výchovný poradce a metodik prevence

Výchovný poradce

Mgr. Marcela Kaňková

email: kankova@dgkralupy.eu

tel.: 315 617 827, 315 617 830

Kabinet: kabinet TV (suterén), případně kabinet ZE (přízemí)

Konzultační hodiny: dle dohody

V jaké oblasti působí výchovná poradkyně?

  • poradenská, koordinační, informační a metodická práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s žáky mimořádně nadanými
  • řešení výchovných problémů – spolupráce se školním metodikem prevence a vedením školy
  • prevence školní neúspěšnosti 
  • spolupráce s poradenskými zařízeními, se zákonnými zástupci, s třídními učiteli, s učiteli, s vedením školy 

 

Školní metodik prevence

Mgr. Gabriela Turýnská

email: turynska@dgkralupy.eu 

tel.: 315 617 836

Kabinet: kabinet ČJ (přízemí)

Konzultační hodiny: středa 8 - 10:00, případně dle dohody

V jaké oblasti působí školní metodik prevence?

  • plánování aktivity v oblasti prevence (viz Minimální preventivním program)
  • zprostředkování informací o sociálně patologických jevech
  • prevence sociálně - nežádoucího chování, řešení oblasti primární prevence 
  • spolupráce s třídními učiteli, vedením školy, učiteli a dalšími zaměstnanci školy
  • spolupráce se zákonnými zástupci 
  • spolupráce s organizacemi, které se věnují primární prevenci