____________________________________________________________________________________________

Výsledkové listiny zkoušek nanečisto naleznete v příloze.

Děkujeme všem za účast a přejeme úspěšné přijímací zkoušky.

____________________________________________________________________________________________

Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou pořádá v pátek 2. únorav sobotu 10. února 2024

ZKOUŠKY NANEČISTO pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ.

Přihlašování na oba termíny je již uzavřeno. Děkujeme za Váš zájem.

INFORMACE

Zkoušky nanečisto pořádáme pro zájemce o studium, aby si zažili atmosféru dne, kdy budou konat přijímací zkoušky. Projdou administrací, dozvědí se od certifikovaných zadavatelů instrukce k testu, budou dodržovat pravidla, jako při skutečných testech. Pro zkoušky nanečisto použijeme test Cermatu z českého jazyka i matematiky z 1. náhradního termínu v roce 2021. Přihlášeným účastníkům testy opravíme podle pravidel, zveřejníme tabulku dosažených bodů na webu, která umožní účastníkům srovnání. Opravené testy budou k vyzvednutí od 10. února 2024 do konce měsíce na sekretariátu školy - stačí uvést jméno a kód k příslušnému testu. Poté budou nevyzvednuté testy skartovány.

Zájemci si mohou vybrat 1 z nabízených termínů, protože v obou případech budeme zadávat stejné testy. Doporučujeme, aby si zájemci o Zkoušky nanečisto tento test nedělali dříve, připravují se tak o možnost srovnání svých výsledků s ostatními.

Program:
8.00–8.20 příchod a registrace (Uhrazení poplatku ve výši 300 Kč, výdej číselného kódu, který je důležitý pro vyhlášení výsledků. Prosíme o dochvilnost.)
8.30–10.00 matematika (test trvá 70 min + instrukce a administrativa k testu)
10.00–10.10 přestávka
10.10–11.35 český jazyk (test trvá 60 min + instrukce a administrativa k testu)

8.30 a 11.40 Beseda s vedením školy v hudebně v přízemí - odpovědi na dotazy, individuální prohlídka školy.
8.30–11.30 Poradenství ohledně vyplňování a podávání elektronické přihlášky na sekretariátu školy v 1. patře.

Rodiče si mohou vyzvednout své děti od 11.35 a podle svého uvážení s nimi buď navštívit výše zmíněnou besedu, nebo odejít domů.

Informace k testu:
Účastníci Zkoušek nanečisto si přinesou svačinu, pohodlné oblečení a obuv, černě nebo modře píšící propisovací tužku (nelze používat gumovací pera či fixky), obyčejnou tužku a rýsovací pomůcky (trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr). U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Andrej Plecháček, ředitel školy