Ve dnech 18. - 20. října 2023 proběhly doplňující volby do školské rady. Důvodem doplňujících voleb bylo ukončení práce ve školské radě dvou členů z řad zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. 

V doplňujících volbách bylo odevzdáno celkem 373 volebních lístků, z toho 4 byly neplatné. 

Z navržených kandidátů byli do školské rady zvoleni PhDr. Radomír Dvořák a Ing. Klára Kloučková.

Děkujeme všem kandidátům za jejich účast ve volbách a  blahopřejeme nově zvoleným členům školské rady. 

Zároveň děkujeme za dlouholetou práci ve školské radě členům, kteří ukončili práci v této radě, paní Ing. Haně Hurtíkové a panu doc. RNDr. Janu Malínskému, Ph.D.

 

Za přípravný výbor: Šárka Hrušovská