První víkend tohoto školního roku se pro redakci studentského časopisu Dvořan nesl v duchu pracovního nasazení. Seznámili jsme se s novým konceptem, podle kterého máme v plánu časopis vést a rozdělili jsme si práci na pravidelných rubrikách. Vzdělávali jsme se v oblasti našich slohových schopností, za což patří velké díky paní profesorce Láchové, která si na nás udělala čas. V neděli ráno jsme se vrhli do práce na letošním, prvním čísle, které se nám po několika (náročných) hodinách povedlo dovést do finální podoby. Studenti se na výsledek naší práce mohou těšit již toto úterý.

Velké díky patří také panu profesoru Kusákovi, jenž celou akci garantoval a tím umožnil její uskutečnění.

 

-Kateřina Černá