Matematický klokan

V pátek 22. března proběhla soutěž Matematický klokan, které se zúčastnili i žáci naší školy. Účastníci byli rozděleni do čtyř kategorií podle ročníků. Mladší žáci řešili dvacet čtyři úloh v časovém limitu 60 minut. Starší žáci měli na stejný počet úloh o 15 minut delší časový limit.

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a to především těm, kteří zaznamenali skvělé umístění na okresní úrovni. Patří mezi ně tito žáci:V kategorii Benjamín získal 1. místo Jakub Janda z 2.G, 2. místo Jáchym Adamec z 2.G a 3. místo Daniel Tydlitat z 1.G. V kategorii Junior získal 3. místo Daniel Milota z 6.G a v kategorii Student 3. místo Marie Pavlíková ze 4.P.

 

Matematická olympiáda

V jarních měsících proběhla také krajská a okresní kola Matematické olympiády.
V okresních kolech nás reprezentovali studenti z nižšího gymnázia. Mezi velké úspěchy patří 1. místo pro Adu Holoubkovou a 2. místo pro Nikolu Červenkovou obě v kategorii Z6. Dále pak dělené 1. místo pro Aničku Kobzovou a Jana Koukala v kategorii Z8 a 3. místo pro Františka Štrose v kategorii Z9, který nás dále reprezentoval i v krajském kole této soutěže.

V dubnu proběhlo krajské kolo Matematické olympiády pro střední školy, kde nás reprezentoval Adam Winkelhöfer ze 6.G v kategorii B a Nikola Ptáčková a Tomáš Mašek z 1.P v kategorii C.

 

 

 

MaSo

Studenti naší školy se zúčastnili také týmových matematických soutěží, jako je například týmová soutěž MaSo pro nižší gymnázia, která probíhá dvakrát ročně (na jaře a na podzim) V této soutěži se za naši školu zúčastnili žáci: Jan Koukal, Tobiáš Vendl, Anna Kobzová, Jakub Houdek, Sofie Derflová, Adéla Bauerová, Jakub Štajer, Jaroslav Svoboda a Jonáš Vrzáček z 3.G, Jakub Janda a Vojtěch Novotný z 2.G a František Štros ze 4.G. V obou případech naše škola vyslala dva čtyřčlenné týmy.

 

 

NÁBOJ

Žáci střední školy se v dubnu zúčastnili týmové soutěže NÁBOJ, kam jsme vyslali jeden tým v kategorii Junior v zastoupení studentů: Daniel Milota, Kateřina Houdková a Adam Winkelhöfer z 6.G, Tomáš Mašek z 1.P a Michal Pospíšil z 2.P. Druhý tým v kategorii Senior tvořili studenti ze 7.G ve složení Ondřej Čížek, Matěj Karnet, Vít Šaroch, Vojtěch Louša a Antoine Fraiteur.

 

 

Pangea

Další matematickou soutěží pro studenty nižšího gymnázia je Pangea. Nejlepší výkony předvedli studenti Viktor Káš z 1.G, Alžběta Navarová z 2.G, Kristýna Rybáčková ze 3.G a Tereza Havelková z 4.G. Viktor Káš s Kristýnou Rybáčkovou se navíc svým výsledkem probojovali až do celorepublikového finále, které proběhne v červnu.

 

Logická olympiáda

Poslední z letošních soutěží je již tradičně Logická olympiáda, ve které zazářily především dvě naše studentky Marie Pavlíková ze 4.P a Kateřina Houdková z 6.G. Obě se skvěle umístily na krajské úrovni v kategorii B.

 


Všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a v dalších soutěžích přejeme mnoho úspěchů.

 

Kabinet matematiky