Výstava ve Veletržním paláci je obsáhlým průsečíkem českého umění zmíněných let, lehce doplněného několika zahraničními díly. Výstavu navštívili studenti výtvarné výchovy z kvinty a sexty. Výstava od studentů dostala solidních 8/10. Přínosná byla především koncepce a možnost spatřit díla 300 autorů na jednom místě. Studenti tak měli možnost projít vývojem umění, pozorovat změnu formy i vyjadřovacích prostředků, porovnat oficiální a neofinicílní umění, které vznikalo souběžně. To vše v kontextu doby a politického zřízení. A komentáře?
"Hlavně mě potěšilo, že jsem viděla hned na začátku obraz Josefa Čapka, protože jsem o něm dlouho věděla, ale teď jsem jej viděla naživo."
"Dostala jsem možnost vidět, jak se v průběhu let měnilo lidské smýšlení."
"Bylo zajímavé vidět tolik uměleckých děl s různými myšlenkami pohromadě."
"Výstava celkově předčila mé očekávání."
"Udělala na mě větší dojem, než jsem čekal a některé věci mě opravdu zaujaly."
"Naučil jsem se chápat díla víc do hloubky a přemýšlet nad nimi i z jiného směru."
V rámci hodnocení výstavy jsme inspirováni výtvarným dílem Karla Nepraše Velký dialog vymýšleli dialogy mezi různými díly.