Ve čtvrtek 27. února navštíví studenti naší školy v rámci preventivních aktivit projekci dlouho očekávaného dokumentu Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti. Snímek se snaží upozornit na nebezpečí, které číhá na sociálních sítích v podobě sexuálních predátorů. Jeho cílem je varovat děti a mladé lidi před chatováním, sdílením informací, případně i fotek s cizími lidmi, kteří je pak mohou obtěžovat nebo vydírat.

Studenti nižšího gymnázia (prima až tercie) zhlédnou verzi 12+, která se bude v kralupském kině Vltava promítat od 9 hodin ráno a nese název V síti za školou. Jedná se o upravenou verzi filmu, která je vhodná pro jejich věkovou kategorii a je doplněna o informace, jak se zachovat v případě zkušenosti s takovýmto jednáním.

Studenti vyššího gymnázia a kvarta (se souhlasem rodičů) zhlédnou verzi 15+, která poběží běžně v kinech a pro studenty se bude promítat v kině Vltava od 11 hodin dopoledne. Po projekcích budou mít studenti jedinečnou možnost o filmu diskutovat přímo s režisérkou Barborou Chalupovou.

Všechny třídy nižšího gymnázia ještě čeká páteční rozbor dokumentu a zážitku z něj se školní psycholožkou, třídy vyššího gymnázia mohou o problematice diskutovat po návratu do školy s vyučujícími Zsv, pokud o tuto diskuzi budou stát.


K tomuto kroku jsme se rozhodli, protože nám téma "nebezpečí sociálních sítí" přijde velmi aktuální a protože si myslíme, že úkolem naší vzdělávací instituce je i včasná prevence.

Vanda Láchová, Gabriela Turýnská
vyučující Zsv

V síti

Film dokumentuje tři dospělé ženy (které předstírají, že jsou dvanáctileté dívky), Michaelu Soukupovou, Týnu Junovou a Nikolu Komárkovou. Tyto „dívky“ si píšou a telefonují s tzv. sexuálními predátory na internetu. Sexuální predátoři mají většinou za cíl z obětí vylákat obnaženou fotografii. Pro účely tohoto dokumentu byly vybudovány tři dětské pokoje (ve studiu), ve kterých se odehrávala komunikace s predátory. Jen jeden z dvou a půl tisíce lidí si s dívkou chtěl jen psát, téměř všichni ostatní se zaměřovali na sexuální fotografie a videa. Dvě ze tří hereček musely podstoupit psychoterapii.

Natáčení tohoto dokumentu probíhalo pod dohledem ředitelky Linky důvěry, psycholožky, sexuoložky, právníka a kriminalisty (se specializací na kyberkriminalitu). Do přípravy a zpracování filmu se také zapojil tým projektu E-Bezpečí.

Uvedení do kin je plánováno ve dvou verzích: klasický stominutový dokument bude přístupný od 15 let, pro diváky od 12 let se bude promítat verze V síti: Za školou, která je dlouhá 63 minut.

citováno z Wikipedie: Otevřená encyklopedie: V síti [online]. c2020 [citováno 18. 02. 2020]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V_s%C3%ADti&oldid=18149405>

Česká televize v pátek večer odvysílala na ČT24 speciál 90' k dokumentu V síti: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947-90-ct24/220411058130221

Komentář k filmu na e-bezpečí (také rady a materiály pro rodiče, učitele a žáky):

http://www.e-bezpeci.cz/index.php/rizikove-jevy-spojene-s-online-komunikaci/kybergrooming/1696-komentar-film-v-siti-je-jiny-nez-predchozi-snimky-orientovane-na-oblast-rizikove-komunikace-v-online-prostredi

 

Organizace dne 27. 2. 2020

Informace pro 1.G-3.G

Sraz v 8.40 před KASS Vltava, začátek filmu 9.00, po návratu do školy pokračuje výuka od 5. hodiny dle rozvrhu

Třída

Dohled 1.-4. hod

1.G

Vit + Sak

2.G

Ná + Maj

3.G

Šn

Informace pro 4.G, 1.-3. ročníky

Výuka se koná podle rozvrhu 1., 2., 8. a 9. hodinu. 3. vyučovací hodinu zahájí studenti a dohlížející učitelé v učebnách (viz tabulka níže), odkud v 10.15 odejdou do KASS Vltava. Film začíná v 11.00 a navazuje diskuze s režisérkou filmu. Po návratu do školy se budou vydávat obědy a zájemci mohou jít diskutovat o filmu a svých pocitech z něj do hudebny školy. 4. ročníky mají celý den výuku podle rozvrhu.

Třída

Dohlížející

Učebna 3. hodinu

1.S

LVK

x

1.P

LVK

x

2.A

Tu

13

3.A

Ja

22

4.A

učí se

23 / 42

2.B

Vech

11

3.B

Mr

14

4.B

učí se

17

4.G

03

5.G

Kus

01

6.G

Fa

05

7.G

Kc

25

8.G

učí se

2 / 42