Práci zámeckého průvodce si na jeden den ozkoušeli studenti třetích ročníků. Ve vnitřních i vnějších expozicích na zámku v Nelahozevsi řetězově prováděli v anglickém jazyce své mladší spolužáky. Prohlídku laskavě umožnil manažerský tým Williama Lobkowicze. Celá akce se těšila podpoře operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Proslýchá se, že se první ročníky nemohou dočkat, až si průvodcování ozkouší na vlastní kůži.