Výměnný pobyt - Rottweil

Všechno to začalo v sobotu ráno na Hlavním nádraží. Cesta do Rottweilu nám zabrala přes osm hodin, bylo to náročné, ale zvládli jsme to. Na nádraží v Rottweilu na nás čekali němečtí studenti, večer následoval program v rodinách. Celá neděle byla také v rodinách, takže o programu rozhodovali němečtí studenti. Hodně z nás zavítalo na Rottweil Test Tower, odkud bylo vidět celé okolí. celý článek

ZOO Praha, projektový den pro kvartu, kvintu a druháky

O zvířatech se mnoho dozvíme, když je pozorujeme. Naše škola zakoupila permanentní vstupenku do ZOO Praha. Při první návštěvě již na podzim vytvořila sexta pracovní listy a druhá skupina šla v jejich stopách. Žáci plnili úkoly, které jim vymysleli jejich o trochu starší vrstevníci. Celý projekt fungoval velice dobře a studenti splnili očekávané výstupy příjemnou formou. celý článek

Matematická olympiáda na nižším gymnáziu

Tak tohle je sladká odměna za řešení tří úloh okresního kola matematické olympiády. Stačí v zimě vyřešit a odevzdat 4 úlohy základního kola a můžete se přidat. Letos postoupili 3 primáni, 5 sekundánů a 16 žáků tercie. Bohužel, kvůli zájezdu do Rottweilu, nemohli jet do Neratovic všichni. celý článek

exkurze 1. G a 3. G na Výstaviště Praha

Kdo by neznal "animáky"? Ale na kolik filmů z produkce společnosti PIXAR si vzpomenete? Páteční exkurze na výstavu v pražských Holešovicích nám je připomněla a také jsme měli možnost poznat přípravu animovaného filmu - náčrtky scén, rozfázování pohybu postav, tvorba storyboardů a story reelů. Fascinující byl také Zoetrop, který představuje předchůdce filmu. Technicko-výtvarně zaměřená exkurze pokračovala prohlídkou vypuštěné Křižíkovy fontány a vedla k budově Maroldova panoramatu. Dozvěděli jsme se informace o stavbě a účelu budovy, připomněli jsme si historickou bitvu u Lipan a prohlédli si výtvarné pojetí celé bitvy - kombinaci obrazu a skutečných objektů. Ocenili jsme i náročnost manipulace s plátnem 95 x 11 metrů. celý článek

Okresní a krajské kolo Matematického klokana

Dne 22. 3. 2019 se 147 žáků naší školy zapojilo do celorepublikové soutěže Matematický klokan. Jak to dopadlo ve školním kole jsme již informovali. Nyní máme vyhodnocení v okresním a krajském kole. Zde je pořadí našich žáků v okresním kole:  V kategorii Benjamín se na 2.místě umístil Petr Matijko z 2.G. Třetí místo obsadil Adam Winkelhöfer ze třídy 1.G, Vítek Šaroch a Eliška Karvánková ze 2.G. celý článek

Fotografování školy

se uskuteční v pátek 26. 4. 2019 podle rozpisu. Letošním tématem je Western. celý článek

Informace - ředitelské volno

Vážení rodiče, ředitelství Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy ekonomické v Kralupech nad Vltavou Vám oznamuje, že v úterý 16. dubna 2019 je vyhlášené ředitelské volno z důvodu konání přijímacích zkoušek. Žáci nejdou tento den do školy a oběd mají odhlášený. celý článek

Ohlédnutí za nedávnými sportovními úspěchy

V uplynulých měsících se naše sportovní týmy zúčastnily několika okresních a krajských turnajů v různých sportovních odvětvích, mezi nimi ve volejbale, basketu a florbale. celý článek

Dny Země na naší škole

Na co se těšit? přednášky, zero waste a fair trade snídaně, úklid nebo běh pro Gambii... celý článek

Chemická olympiáda

Dne 4. dubna se v Praze konalo krajské kolo chemické olympiády. Z naší školy se zúčastnili 2 studenti Dominik Hanke (1.A) a Anna Jůzová (6.G). Tento rok byla soutěž velmi těžká. Ze 40 pozvaných účastníků bylo jen 15 úspěšných řešitelů. Velmi mě potěšilo, že mezi nimi byli oba naši studenti. Dominik se umístil na 6. a Anička na 14. místě. Oběma blahopřeji. celý článek

Zobrazit všechny články