(rozvrh platný od 30.3.2020)

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická  4.A  (Láchová Vanda)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:35-14:20

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

 

Zs (Zs)
Kn
(06)

Zs (Zs)
Kn
(06)

Aj (Aj1)
Nvt
(42)

Aj (Aj1)
Nvt
(42)

Cj
(06)

Zsv
(06)

 

Fs (Fs)
Pl
(27)

Fs (Fs)
Pl
(27)

Sif (Sif)
(16)

Sif (Sif)
(16)

Aj (Aj2)
Fa
(01)

Aj (Aj2)
Fa
(01)

Ds (Ds)
Fa
(05)

Ds (Ds)
Fa
(05)

Cs (Cs)
Kp
(08)

Cs (Cs)
Kp
(08)

 
Ú
t

 

 

Rj (Rj)
Sg
(30)

Rj (Rj)
Sg
(30)

Aj (Aj1)
Nvt
(01)

Aj (Aj1)
Nvt
(01)

Ma (Ma1)
Kr
(22)

Ma (Ma1)
Kr
(22)

 

Os (Os)
Tu
(02)

Os (Os)
Tu
(02)

Bm (Bm)
(08)

Bm (Bm)
(08)

Nj (Nj)
Ja
(01)

Nj (Nj)
Ja
(01)

Aj (Aj2)
Fa
(06)

Aj (Aj2)
Fa
(06)

Ze (Ma2)
Ja
(02)

Ze (Ma2)
Ja
(02)

Rjk (Rjk)
Sg
(30)

Rjk (Rjk)
Sg
(30)

 
S
t

 

 

Bs (Bs)
Br
(25)

Bs (Bs)
Br
(25)

Ma (Ma1)
Kr
(23)

Zsv
(06)

De
Hn
(06)

 
 
-- TH --

     

Zeu (Ze)
(17)

Zeu (Ze)
(17)

Ma (Ma2)
Ob
(02)

 
Č
t

 

Mv (Mv)
Kr
(22)

Mv (Mv)
Kr
(22)

Cj
(06)

Saj (Saj)
Sik
(23)

Saj (Saj)
Sik
(23)

Ma (Ma1)
Kr
(22)

Rj (Rj)
Sg
(12)

 
 
-- o --

Sjv (Šjv)
Ja
(03)

Sjv (Šjv)
Ja
(03)

Saj (Ak1)
Jel
(42)

Saj (Ak1)
Jel
(42)

Mm (Mm)
Jan
(02)

Mm (Mm)
Jan
(02)

Ma (Ma2)
Ob
(02)

Nj (Nj)
Ja
(06)

Nk (Njk)
(02)

Nk (Njk)
(02)

Saj (Ak2)
Ry
(02)

Saj (Ak2)
Ry
(02)

 
P
á

 

 

Tv (TV1) Mr (mim)

Tv (TV1) Mr (mim)

Cj
(06)

Cj
(06)

Ma (Ma1)
Kr
(22)

De
Hn
(05)

 
 
-- o --

   

Tv (TV2) Kz (51)

Tv (TV2) Kz (51)

Tv (TV3) Cz (mim)

Tv (TV3) Cz (mim)

Ma (Ma2)
Ob
(02)

Tv (TV4) Kn (52)

Tv (TV4) Kn (52)

Zpracováno v systému Bakaláři