Zájmové kluby

Kluby a kroužky při DG a SOŠE 

Zájmové kluby fungují pod záštitou Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s.. Tyto kluby a kroužky jsou místem k setkání se zajímavými lidmi, je možné v nich sportovat, relaxovat a netradičně se vzdělávat. Kromě spotovních aktivit jsou zde oblíbené kluby umělecké, jazykové i nevšední.

Navštěvovat je můžou současní studenti DG a SOŠE, absolventi i přátelé naší školy. Většina klubů probíhá pravidelně, některé aktivity jsou organizovány jen několikrát během školního roku.

Ve škole mohou studenti a vedoucí klubů využívat studentskou klubovnu, která byla vybudovaná v rámci mezinárodního programu Klub-NET s podporou Nadace rozvoje občanské společnosti. Současné volnočasové aktivity navazují na činnost studentského klubu DoGa, který v minulých letech při škole působil.

Další nepravidelné a volnočasové aktivity

Nepravidelně se budou stejně jako loni uskutečňovat CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY a BESEDY S UMĚLCI A VÝZNAČNÝMI OSOBNOSTMI. Aktuální program naleznete na webových stránkách a na nástěnkách na čtverci v 1. patře.

Nabídka kroužků a klubů ve školním roce 2016/17 k vidění v příloze