Newsletter

Pokud máte, vážení návštěvníci našich webových stránek, zájem o stručný zpravodajský přehled významných událostí letošního školního roku, pak si přečtete newslettery CO VY NA TO?. Najdete je v přílohách.

... z prvního vydání...

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy,
prostřednictvím tohoto newsletteru Vás chceme seznámit s aktivitami, kterými v nedávné minulosti žili naši studenti a učitelé. Snad Vás osloví i školní akce, které teprve plánujeme. O životě naší školy Vás sice informujeme na webových stránkách, přesto si myslíme, že by Vás mohly aktuální zprávy z Dvořákova gymnázia a SOŠE předávané pomocí tohoto nového komunikačního kanálu zaujmout. Podrobnější informace o akcích najdete samozřejmě na stránkách naší školy. Naše škola patří k těm nejlepším ve Středočeském kraji, a i v celorepublikových žebříčcích se naši studenti často umísťují na vrcholu. Drtivá většina absolventů bez problémů studuje na VŠ. Máme však snahu zohledňovat požadavky doby, a neustále se zlepšovat. Snažíme se využít projekty k tomu, abychom zajistili finanční prostředky na plánované moderní vybavení - v minulých letech jsme pořídili nové vybavení pro několik učeben (počítače, notebooky, tablety). Ale nejde jen o vybavení! Nejdůležitější je vzájemná komunikace učitelů, žáků a rodičů - tu žádná technika nenahradí. Rádi bychom využili i vaše zkušenosti k tomu, aby se nám podařilo udržet naši školu na vrcholu. Chystáme se pořádat akce na podporu změn ve škole, chceme diskutovat s odborníky na školství, rodiči, zástupci firem. Rádi bychom, aby se naše škola stala školou, která smysluplně připravuje své studenty pro život. 

 

Vaše připomínky a náměty k newsletteru uvítáme https://goo.gl/eYT0g6