Besedy

Ve středu 19. října se konaly informativní třídní schůzky, po kterých následovala studentská prezentace akcí, jež proběhly v minulém roce.
Obchodní akademie prezentovala svoje reálné firmy (a jejich výborné saláty jsme si mohli koupit v 1. patře). Dále jsme viděli fotografie ze zahraničních zájezdů, Dnů za školou, či projektové školy v přírodě. Krátkým filmem se představil sportovní kurz 3. ročníků nebo finalisté soutěže Animág. Filmová reportáž KTZ byla pozvánkou na připravované divadelní představení Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert.

Po přestávce program pokračoval besedou o vzdělávání na téma „Budoucnost v našich školách". Vystoupení Daniela Municha z CERGE IE, Tomáše Feřteka z EDUinu a Jitky Kmentové z gymnázia Na Zatlance byla velmi inspirativní a publikem oceněná, stejně jako následná diskuze. 

Videozáznam z besedy